Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Irodalom 9-10. tankönyv

1295 Ft647 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-002Irodalom 9-10. tankönyv

Kötetünkben az irodalom fejlődésének fő vonalát követjük nyomon, a hangsúlyt a magyar irodalomra helyezve. Ez természetesen nem értékítéletet jelent, csupán a nemzeti, az anyanyelvi kultúra fontosságát kívánjuk vele érzékeltetni. Ugyanakkor kitérünk a világirodalom legjelentősebb alkotásaira is. Kiegészítő anyagként szerepelnek a könyvben a társművészeti (képzőművészetek, építészet, zene) ismeretek. Ezekkel a tanulók egyéb tanítási órákon (rajz és vizuális kultúra, ének-zene stb.) valószínűleg már találkoztak, az irodalom anyagban csak emlékeztető jellegük van, a művészetek összefonódására, egységére hívja fel a figyelmet, s egyben szélesebb, komplexebb, összetettebb tudást közvetít.

Az emberiség rövid története 9. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-007Az emberiség rövid története 9. tankönyv

Ebben a tankönyvben a magyar történelem legjelentősebb alakjaival, eseményeivel fogtok (újra) találkozni A tanév második félévében ezt az újkor néhány fontos vagy inkább meghatározó történése egészíti ki. Az ismétlődések ellenére mégis mást tanultok. Meg kell értenetek a legfontosabb összefüggéseket, meg kell ismerkednetek néhány új fogalommal, meg kell ismerjétek egy-egy jelentős magyar történeti sorsforduló ok-okozati összefüggéseit. A tankönyv végén fogalomtár és időrendi mutató található, amely segíti az órákra és a számonkérésekre való felkészülést.

Az emberiség rövid története 9. témazáró feladatlapok

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Zsákai Ildikó

PD-007/1Az emberiség rövid története 9. témazáró feladatlapok

A témazáró feladatlapok lehetővé teszik a kilencedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Az emberiség rövid története 10. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-008Az emberiség rövid története 10. tankönyv

Ebben a tankönyvben a XX. századi magyar történelem legjelentősebb alakjaival, eseményeivel fogtok (újra) találkozni. A tanév második félévében ezt társadalmi, illetve állampolgári ismeretek egészítik ki. Az ismétlődések ellenére mégis mást tanultok. Meg kell értenetek a legfontosabb összefüggéseket, meg kell ismerkednetek néhány új fogalommal, meg kell ismerjétek egy-egy jelentős magyar történeti sorsforduló ok-okozati összefüggéseit. A tankönyv végén fogalomtár és időrendi mutató található, amely segíti az órákra és a számonkérésekre való felkészülést.

Az emberiség rövid története 10. témazáró feladatlapok

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Zsákai Ildikó

PD-008/1Az emberiség rövid története 10. témazáró feladatlapok

A témazáró feladatlapok lehetővé teszik a tizedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Fizika 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft547 Ft

db Kosárba

50%

Dr. Tasnádi Péterné-Vantsó Erzsébet

PD-059Fizika 9.

Vajon miért repeszt előre a vitorlás, amikor szinte szemből fújja a szél? Hogyan talál vissza a gördeszkás a guruló sportszerre szaltó után? Miért melegszik fel a kávédaráló használat közben? Miért vöröslik a lemenő nap? Ez a fizika tankönyv arra vállalkozik, hogy a kötelező tananyag részeként ezeket a kérdéseket is megválaszolja. Így sokkal érdekesebb a tanulás, mert a tanulók láthatják, hogy a természetben uralkodó törvények mozgatják azokat a jelenségeket, eseményeket, amelyek mindennapi életünk részei. A leckék végén található „Jó tudni!” össze¬foglalókat pedig valóban jó tudni!

Biológia, egészségtan 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1125 Ft562 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-063Biológia, egészségtan 9.

A kilencedikes tankönyv három fejezetben tárgyalja a tananyagot. Az első fejezet az élőlények (vírusok, sejtmagnélküliek, gombák, növények, állatok) testfelépítését és életműködéseit (táplálkozás, helyváltoztatás, légzés, kiválasztás, szaporodás stb.) mutatja be. A második fejezetben a tanulók megismerkedhetnek az élettelen környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, víz, talaj) változásaival, védelmükkel és az anyagok körforgalmával. A könyv Az élővilág törzsfejlődése című fejezettel zárul, amely az evolúció alapjaival, bizonyítékaival és folyamatával foglalkozik.

Biológia, egészségtan 9. munkafüzet

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-064Biológia, egészségtan 9. munkafüzet

A munkafüzet a Biológia, egészségtan 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, átismételni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Biológia, egészségtan 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1125 Ft562 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-065Biológia, egészségtan 10.

A tizedikes tankönyv is három fejezetben tárgyalja a tananyagot. Az első fejezet a sejtek felépítésével, működésével foglalkozik és azzal a jelenséggel, hogy az emberi szervezet, és működése mit őrzött meg és mit változtatott meg ősei tulajdonságiból az evolúció hosszú folyamatában. A második fejezetben a tanulók megismerkedhetnek szer¬vezetünk működésével (légzés, vérkeringés, kiválasztás, védekezés), valamint azokkal a rendszerekkel, amelyek képesek összehangolni az egyébként különböző jellegű működéseket és ezáltal megteremtik szervezetünk belső egyensúlyi állapotát. A könyv Általános egészségtan című része pedig olyan praktikus ismereteket ad, amelyeket a mindennapokban is lehet hasznosítani.

Biológia, egészségtan 10. munkafüzet

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-066Biológia, egészségtan 10. munkafüzet

A munkafüzet a Biológia, egészségtan 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, átismételni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Számítástechnika V. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-074Számítástechnika V.

A sorozat V. kötete a középiskolák 9. osztálya számára készült. Épít a korábban megszerzett tudásra, ám ezt át is ismétli. Így kezdő felhasználók is bátran használhatják a számítógéppel történő ismerkedéshez. A tankönyv öt fejezetben, leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. Megismertet a számítógép felépítésével és működésével. Foglalkozik az operációs rendszer használatával, a hálózati kommunikációval. Megtanítja a szövegszerkesztés alapjait. Betekintést ad abba, hogyan lehet az adatokat táblázatos formába rendezni, azokkal műveleteket végezni és diagrammá átalakítani. A leckék végén ellenőrző kérdések, feladatok találhatók, amelyek megkönnyítik az órákra való felkészülést.

Számítástechnika VI. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-075Számítástechnika VI.

A sorozat VI. kötete a középiskolák 10. osztálya számára készült. Épít az előző évfolyamon elsajátított ismeretekre. A tankönyv öt fejezetben, leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. Megismertet a jelekkel és átalakításukkal. Foglalkozik az operációs rendszer használatával, a programkészítés alapjaival. Megtanítja a weblapkészítés legfontosabb lépéseit. Betekintést ad abba, hogyan lehet adatbázisokat létrehozni, módosítani, karbantartani és azokban keresni. A leckék végén ellenőrző kérdések, feladatok találhatók, amelyek megkönnyítik az órákra való felkészülést.

Számítástechnika V. Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-080Számítástechnika V.

A munkafüzet az azonos című tankönyvhöz készült és a tananyag feldolgozását, elmélyítését segíti.

Számítástechnika VI. Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-081Számítástechnika VI.

A munkafüzet az azonos című tankönyvhöz készült és a tananyag feldolgozását, elmélyítését segíti.

Könyvtárhasználati tudnivalók Mintaoldal Tartalomjegyzék

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Rácz Tiborné

PD-103Könyvtárhasználati tudnivalók

Izgalmas felfedezőútra indulhatsz e könyv segítségével. A könyvek birodalma sok meglepetést tartogat számodra. Nincs arra lehetőség, hogy valamennyi információt a fejünkben tároljunk, ezért van szükség olyan dokumentumokra, amelyek ezt megteszik helyettünk. Ez a könyv megtanít arra hol, milyen feltételekkel és hogyan használhatod ezeket az ismerettárakat.

Matematika 1. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-111Matematika 1. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik az elsős tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 3. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-113Matematika 3. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a harmadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 4. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-114Matematika 4. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a negyedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Írás, helyesírás 1. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-115Írás, helyesírás 1. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik az elsős tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Nyelvtan, helyesírás 2. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-116Nyelvtan, helyesírás 2. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a másodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Nyelvtan, helyesírás 4. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Váradiné Máthé Gabriella

PD-118Nyelvtan, helyesírás 4. felmérő füzet

Szövegértés 1. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagy Istvánné

PD-119Szövegértés 1. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik az elsős tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Szövegértés 4. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagy Istvánné

PD-122Szövegértés 4. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a negyedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 1. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-123Környezetismeret 1. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik az elsős tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 2. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-124Környezetismeret 2. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a másodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 3. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-125Környezetismeret 3. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a harmadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 4. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-126Környezetismeret 4. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a negyedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Irodalom 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-128Irodalom 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Irodalom 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-129Irodalom 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Irodalom 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-130Irodalom 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Magyar nyelv 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fohsz Józsefné

PD-132Magyar nyelv 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Magyar nyelv 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fohsz Józsefné

PD-133Magyar nyelv 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Magyar nyelv 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fohsz Józsefné

PD-134Magyar nyelv 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Matematika 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-136Matematika 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-137Matematika 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-138Matematika 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Történelem 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-140Történelem 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Történelem 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-141Történelem 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Történelem 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-142Történelem 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Földrajz 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-143Földrajz 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Földrajz 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-144Földrajz 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Földrajz 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-145Földrajz 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Fizika 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Kotormán Mihály

PD-149Fizika 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Fizika 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Kotormán Mihály

PD-150Fizika 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Fizika 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Kotormán Mihály

PD-151Fizika 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Kémia 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Dr. Orosz Lászlóné

PD-153Kémia 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Ének-zene 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1050 Ft525 Ft

db Kosárba

50%

Kéry Mihály-Kéryné Mészáros Mária

PD-174Ének-zene 10.

A tankönyv a tizedikes ének-zene tananyagot dolgozza fel. A szerzők röviden, mégis közérthetően mutatják be a 19-20. század nagy zeneszerzőit, főbb műveiket és azokat a stílusirányzatokat, amelyeket képviseltek. Igyekeztek úgy “válogatni”, hogy minden olyan műről említést tegyenek, amelyekkel a tanulók hangversenyek programjában, a rádió és a televízió zenei műsoraiban találkozhatnak. A népdalanyag nagy részét Járdányi Pál Magyar népdaltípusok című könyvéből válogatták. Itt az egyik fő szempont az volt, hogy nyomon követhetők legyenek az új stílusú népdalok sorszerkezetének változásai, bemutatva valamelyest a népdal és a népies műdal közötti kölcsönhatásokat. A szerzők ezzel is segíteni szerették volna a tanulókat abban, hogy a két stílust meg tudják különböztetni.

Egészségtan 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-185Egészségtan 5.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-186Egészségtan 6.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 7. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-187Egészségtan 7.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 8. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-188Egészségtan 8.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Kémia 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-195Kémia 9.

A tankönyv három fejezetben az anyagok szerkezetéről, a kémiai kötésekről, az atomok, az ionok és a molekulák felépítéséről, a fémek tulajdonságairól és reakcióképességéről kíván az előző években megszerzett tudásra építve, azt kiegészítve, átfogó, rendszerezett ismereteket nyújtani.

Kémia 9.

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-196Kémia 9.

A munkafüzet a Kémia 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Kémia 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-197Kémia 10.

A tankönyv három fejezetben az élő szervezeteket felépítő anyagokról, a kémia mindennapi életben betöltött szerepéről (pl. tisztító- és tisztálkodószerek, festékek, ragasztók, műanyagok stb.), az energia- és hulladékgazdálkodásról, a környezetvédelemről kíván az előző években megszerzett tudásra építve, azt kiegészítve, átfogó, rendszerezett ismereteket nyújtani.

Kémia 10.

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-198Kémia 10.

A munkafüzet a Kémia 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Fogalmazás 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1165 Ft873 Ft

db Kosárba

25%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-225Fogalmazás 5.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat első kötetében öt műfajjal (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, meghívó) ismerkedhetnek meg azok a tanulók, akik felzárkóztatásra szorulnak, vagy éppen a tehetségüket szeretnék kibontakoztatni. A példaszövegek és a feladatok szorosan kapcsolódnak az irodalom tantárgy kerettantervi témaköreihez, pl. Molnár Ferenc Pál utcai fiúk; Móra Ferenc Mujkó; Petőfi Sándor János vitéz című művéhez. A szerző logikusan egymásra épített feladatok segítségével fokozatosan vezeti be a tanulókat a fogalmazás rejtelmeibe, akik otthoni gyakorlás esetén saját tempójukban, a különböző nehézségű feladatok között válogatva, teljesítménykényszer nélkül gyakorolhatják be a nem is könnyű lépéseket.

Fogalmazás 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1165 Ft873 Ft

db Kosárba

25%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-226Fogalmazás 6.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat második kötete segítségével tovább bővíthetik a már tanult műfajokkal kapcsolatos ismereteiket azok a tanulók, akik felzárkóztatásra szorulnak, vagy éppen a tehetségüket szeretnék kibontakoztatni. A példaszövegek és a feladatok szorosan kapcsolódnak az irodalom tantárgy kerettantervi témaköreihez: pl. Arany János: Toldi; Petőfi és Arany levelezése; Gárdonyi Géza: Egri csillagok; Fekete István: Tüskevár; Téli berek. A logikusan egymásra épített feladatok segítségével a tanulók fokozatosan ismerkedhetnek meg a fogalmazás rejtelmeivel, otthoni gyakorlás esetén saját tempójukban, a különböző nehézségű feladatok között válogatva, teljesítménykényszer nélkül gyakorolhatják be az egyes lépéseket.

Fogalmazás 7. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1165 Ft873 Ft

db Kosárba

25%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-227Fogalmazás 7.

feladatok a kompetencia alapú fejlesztéshez

A sorozat harmadik kötetében a korábban megismert műfajok átismétlése után az érvelő-értekező szövegtípusokkal (olvasónapló, ismertetés, felszólalás, hozzászólás, vita, kiselőadás, alkalmi beszéd stb.) ismerkedhetnek meg azok a tanulók, akik felzárkóztatásra szorulnak, vagy éppen a tehetségüket szeretnék kibontakoztatni. A szerző a logikusan egymásra épített feladatok segítségével fokozatosan vezeti be a kiadvány használóit a fogalmazás rejtelmeibe, akik otthoni gyakorlás esetén saját tempójukban, a különböző nehézségű feladatok között válogatva, teljesítménykényszer nélkül gyakorolhatják be az egyes lépéseket.

Természetismereti kislexikon - Biológia Mintaoldal Tartalomjegyzék

1765 Ft1323 Ft

db Kosárba

25%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-229Természetismereti kislexikon - Biológia

A kislexikon célja, hogy elősegítse az általános iskolában tanított biológiai ismeretek jobb megértését, pontosabb meghatározását. A szerző korszerű ismereteket közvetít szakmailag igényes, ugyanakkor közérthető formában, mellyel bővíteni kívánja a tanulók ismereteit, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a tanítási és a tanulási folyamatot. A szöveges leírásokat, fogalommagyarázatokat több mint négyszáz rajz és ábra illusztrálja, teszi szemléletessé. A kislexikont pedagógusok és tanulók egyaránt eredményesen forgathatják; jól illeszkedik valamennyi tankönyvcsaládhoz.

Matematika 9. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1450 Ft725 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-235Matematika 9. tankönyv

A kilencedikes korosztály nyelvi, értelmi fejlettségéhez jól igazodó tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Tíz fejezetben az alábbi témaköröket tárgyalja: halmazelméleti alapok, halmazok és alapműveletek, a hatványozás és azonosságai, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; függvények, arány, arányosság; százalékszámítás, geometriai ismeretek, kombinatorika, valószínűség-számítás és statisztika. A tankönyv végén egy gyűjtemény található, melynek megoldásához a tanulóknak kell matematikai modellt találni. Ez a rész segít felmérni azt, hogy mennyit fejlődtek az önálló problémamegoldásban.

Matematika 9. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-235/1Matematika 9. témazáró feladatlapok

A feladatlapok a matematikatanárok munkáját segítik, mivel lehetővé teszik a kilencedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. Az értékeléshez szükséges pontozási útmutató letölthető a kiadó weboldaláról.

Matematika 9. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

720 Ft360 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-236Matematika 9. munkafüzet

A munkafüzet a Matematika 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A feladatok különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek: számolás, rajzolvasás, rajzolás, táblázat kitöltése, függvény- és diagramkészítés, elemzés stb. A megoldást algoritmusok és ábrák segítik. A szöveges feladatok döntően a mindennapi életből, a tanulók közvetlen környezetéből vett szituációkra épülnek, mozgósítják élettapasztalataikat (pl. zsebpénz, kirándulás költségei, munkadíj, térképismeret, szakrajz méretezése).

Matematika 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1450 Ft725 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-237Matematika 10.

A tizedikes korosztály nyelvi, értelmi fejlettségéhez jól igazodó tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Kilenc fejezetben az alábbi témaköröket tárgyalja: halmazelmélet, a hatványozás kiterjesztése, kamatoskamat-számítás, algebrai egész kifejezések, függvények, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; geometria, kombinatorika, valószínűség-számítás és statisztika. A tankönyv végén – hasonlóan a kilencedikes kötethez – egy gyűjtemény található, melynek megoldásához a tanulóknak kell matematikai modellt találni. Ez a rész segít felmérni azt, hogy mennyit fejlődtek az önálló problémamegoldásban.

Matematika 10. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-237/1Matematika 10. témazáró feladatlapok

A feladatlapok a matematikatanárok munkáját segítik, mivel lehetővé teszik a tizedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. Az értékeléshez szükséges pontozási útmutató letölthető a kiadó weboldaláról.

Matematika 10. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

720 Ft360 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-238Matematika 10. munkafüzet

A munkafüzet a Matematika 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A feladatok különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek: számolás, rajzolvasás, rajzolás, táblázat kitöltése, függvény- és diagramkészítés, elemzés stb. A megoldást algoritmusok, illetve ábrák segítik. A szöveges feladatok döntően a mindennapi életből vett szituációkra épülnek, mozgósítják a tanulók élettapasztalatait (pl. kamat, hitel költségei, vásárlás, anyagszükséglet kiszámítása, papírgyűjtés).

Matematika 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Erdődiné Sándor Katalin

PD-251Matematika 1.

Az elsősök számára készült munkafüzet először a relációkat ismétli át. A gyermekek ismerősként tekinthetnek a többre, kevesebbre, ugyanannyira, mivel óvodában már találkozniuk kellett ezekkel a fogalmakkal. Ezután megismerkednek a számokkal 20-ig. Megtanulnak összeadni, kivonni ebben a számkörben, foglalkoznak a sorszámnevekkel, a több tagú műveletekkel, a római számokkal. Segítséget kapnak ahhoz, hogy a szöveges feladatok értelmezését, matematikai nyelven történő felírását és megoldását lépésről lépésre végre tudják hajtani. A mérési feladatok hétköznapi tapasztalataikhoz kapcsolódnak. A munkafüzet a100-as számkörbe való kitekintéssel zárul, ami segítheti a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának fenntartását.

Matematika 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Erdődiné Sándor Katalin

PD-252Matematika 2.

A másodikosok számára készült munkafüzet először az előző évi tananyagot ismétli át. Ezután a tanulók megismerkednek a számokkal 100-ig. Megtanulnak összeadni, kivonni, szorozni, osztani ebben a számkörben, foglalkoznak a zárójel használatával, a maradékos osztással, a római számokkal. Segítséget kapnak ahhoz, hogy a szöveges feladatok értelmezését, matematikai nyelven történő felírását és megoldását lépésről lépésre végre tudják hajtani. A munkafüzet ismétléssel zárul, ami segítheti a gyermekeket tudásuk ellenőrzésében.

Matematika 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Hegedűs Sándorné

PD-253Matematika 3.

A harmadikosok számára készült munkafüzet először az előző évi tananyagot ismétli át. Ezután a tanulók megismerkednek a számokkal 1000-ig. Megtanulnak összeadni, kivonni, szorozni, osztani ebben a számkörben, foglalkoznak a törtekkel, nyitott mondatokkal, szöveges feladatok megoldásával, a mennyiségekkel. A korábbi évfolyamokhoz képest nagyobb arányban szerepelnek geometriai feladatok, amelyek az alakzatok azonosítását, csoportosítást várják el, illetve játékos formában a geometriai transzformációkat készítik elő, alapozzák. A munkafüzet ismétléssel zárul, ami segítheti a gyermekeket tudásuk ellenőrzésében.

Matematika 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Hegedűs Sándorné

PD-254Matematika 4.

A negyedikesek számára készült munkafüzet először az előző évi tananyagot ismétli át. Ezután a tanulók megismerkednek a számokkal 10000-ig. Megtanulnak összeadni, kivonni, szorozni, osztani ebben a számkörben, foglalkoznak a törtekkel, kombinatorikával és a negatív számokkal. A korábbi évfolyamokhoz képest nagyobb arányban szerepelnek geometriai feladatok, amelyek az alakzatok azonosítását, csoportosítását, különböző transzformációk végrehajtását várják el, előkészítik a testekkel kapcsolatos ismereteket, gyakoroltatják a kerület- és területszámítást. A munkafüzet ismétléssel zárul, ami segítheti a gyermekeket tudásuk ellenőrzésében.

Informatika az általános iskolában 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-261Informatika az általános iskolában 1.

A tankönyv megismertet az informatika alapjaival, az operációs rendszer fogalmával és használatával. Megtanítja, hogyan lehet egy tevékenységet lépésekre bontani, és a számítógép számára érhető nyelven megfogalmazni.

Informatika az általános iskolában 1. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-261/1Informatika az általános iskolában 1. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-262Informatika az általános iskolában 2.

A tankönyv az előző évfolyamon megkezdett munkát folytatja, tovább bővíti a tanulók ismereteit az informatika alapjairól. Megtanítja az operációs rendszer fájlkezelő programjának használatát. Megismertet a szövegszerkesztés és a képszerkesztés alapjaival. Internetes barangolásra invitál. Feleleveníti, hogyan lehet irányítani és újabb utasításokkal ellátni a teknőcöt.

Informatika az általános iskolában 2. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-262/1Informatika az általános iskolában 2. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-263Informatika az általános iskolában 3.

A tankönyv betekintést nyújt a számítástechnika történetébe, és néhány magyar tudós életébe. Megismertet az algoritmusok világával, tovább bővíti a Logo nyelvi ismereteket. Az internet felhasználási lehetőségei közül az elektronikus levelezést mutatja be. További jártasságot biztosít a dokumentumkészítésben és megtanítja a weblapkészítést. Végül bevezet az adatgyűjtés, az adatok táblázatba foglalása, és a diagramkészítés rejtelmeibe is.

Informatika az általános iskolában 3. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-263/1Informatika az általános iskolában 3. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 1. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-264Informatika az általános iskolában 1. munkafüzet

A munkafüzet az Informatika az általános iskolában 1. című könyvhöz készült. A változatos és differenciált feladatok megoldásával a tanulók ellenőrizhetik, hogyan tudják a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni.

Informatika az általános iskolában 2. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-265Informatika az általános iskolában 2. munkafüzet

A munkafüzet az Informatika az általános iskolában 2. című könyvhöz készült. A változatos és differenciált feladatok megoldásával a tanulók ellenőrizhetik, hogyan tudják a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni.

Informatika az általános iskolában 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán

PD-267Informatika az általános iskolában 4.

Készítsünk játékokat Logo nyelven!

Játszani jó! A számítógépes játékok különösen népszerűek, biztosan Te is szeretsz játszani a géppel. Ebben a könyvben egy kalandra csábítunk, melyben megismerkedhetsz a számítógépes játékprogramok készítésének alapjaival. Ehhez a Logo programozási nyelvet hívjuk segítségül. A könyvben nem tárgyaljuk az alapvető Logo ismereteket, utasításokat, de ha már programoztál egy kicsit ezen a nyelven, akkor biztosan nem okoznak gondot Neked. Az utasítások, melyeket ismerned kell: előre, hátra, jobbra, balra, tollatfel, tollatle, tollvastagság, tollszín, tölt, törölrajzlap, ismétlés, kiír, betűzd. Ugye ezekkel találkoztál már? Ami pedig még szükséges: eljárások készítése, módosítása, használata. Ha ezekkel tisztában vagy, akkor gyere, vágjunk neki! Meglátod, mennyire jó!

Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika Mintaoldal Tartalomjegyzék

1350 Ft675 Ft

db Kosárba

50%

Siró Béla

PD-294Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika

A jegyzet egyrészt bepillantást nyújt a könyvtári információkeresési technikákba, másrészt adatokat szolgáltat. A szerző arra törekedett, hogy az adatbázisokat, linkgyűjteményeket az ezeket kialakító intézményekhez kapcsolja, hiszen az internetcímek folytonosan változnak, megújulnak, míg az intézményi, a szakmai háttér ennél jóval állandóbb. A jegyzet nem részletezheti az egyes keresési technikákat, hiszen a felsőoktatási könyvtárak gyűjteményi adottságai és technikai körülményei, katalógusai eltérőek. A könyv egy részének tartalmát csak gyakorlással, a gyakorlatban lehet ténylegesen elsajátítani. Ezt segíti, ha megoldjuk a fejezetek végén javasolt feladatokat. A jegyzet és adattár a bölcsészet- és társadalomtudományi karok BA hallgatói számára készült, de használhatják a különböző minor képzést választók, valamint a történelem és a néprajz szakos hallgatók igényeit is, és hasznos szakirodalom lehet a téma iránt érdeklődők számára is.

Egészségtan 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-301Egészségtan 1.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik az elsős kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-302Egészségtan 2.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a másodikos kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-303Egészségtan 3.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a harmadikos kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-304Egészségtan 4.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a negyedikes kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Jelenben a múlt - Történelem 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1765 Ft882 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-305Jelenben a múlt - Történelem 9.

szakiskolásoknak 9. osztály

A tankönyv színes, mozgalmas oldalai az államalapítástól az első világháborúig mutatják be a nagy történelmi eseményeket. Leíró-magyarázó szövegei rendkívül olvasmányosak, ugyanakkor tárgyilagosak. A magyar és világtörténelmi eseményeket nyolc fejezetben tárgyalja. Az egyes fejezetek művelődéstörténeti érdekességekkel kezdődnek. A leckék a tananyag megértéséhez, feldolgozásához számos érdekes forrást, feladatot tartalmaznak. Itt kaptak helyet a rövid életrajzok és a történelmi nyomozásra biztató esetleírások is. A leckék között „Módszertár” elnevezéssel a szerző tanácsokat ad a készségfejlesztéshez. A fejezetek végén projekt(szerű) feladatok találhatók, melyekben ötletesség és kreativitás, a kooperációs hajlam erősítése párosul az adott fejezet lényeges tartalmi elemeinek átismétlésével, rendszerezésével.

Jelenben a múlt - Történelem 9. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

1060 Ft530 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-306Jelenben a múlt - Történelem 9. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 9. osztály

A feladatgyűjtemény célja, hogy kedvet csináljon a szakiskolai tanulóknak a történelem tanulásához. A szerző nagyon változatos, kompetencia alapú tanítást és tanulást támogató feladatsorokat állított össze, melyek elősegítik a tankönyv eredményes feldolgozását. Minden leckéhez 4-5 feladat kapcsolódik, amelyek tanórai keretekben és azon kívül is alkalmasak gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére vagy tehetséggondozásra. A differenciált tanulásszervezést piktogramok segítik. Ezek mellett a szerző feltüntette azt a szervezési módot is, melyet az adott feladat megoldásához ajánl.

Jelenben a múlt - Történelem 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1355 Ft677 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-307Jelenben a múlt - Történelem 10.

szakiskolásoknak 10. osztály

A tankönyv színes, mozgalmas oldalai a XX. századot mutatják be rendkívül olvasmányosan, ugyanakkor tárgyilagosan. A leíró-magyarázó szövegek terjedelme rendkívül mértéktartó. A kiadvány az eseményeket négy fejezetben tárgyalja. Az egyes fejezetek szerkezeti-motivációs elemei követik a kilencedikes kötetben bemutatkozó, bevált mintát, tipográfiai jelölései is megegyeznek az előző évfolyam számára készült kiadványban használtakkal.

Jelenben a múlt - Történelem 10. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft495 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-308Jelenben a múlt - Történelem 10. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 10. osztály

A feladatgyűjtemény szerkezetében és felépítésében a kilencedikes folytatása. Változatos, sokszínű feladataival elősegíti és ösztönzi a XX. század történelmének forrásközpontú feldolgozását. Minden leckéhez 3-4 feladat kapcsolódik, amelyek tanórai keretekben és azon kívül is alkalmasak gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére vagy tehetséggondozásra. Újdonsága, hogy a legtöbb, forgalomban lévő, hasonló célú taneszközzel szemben sok fotót, rajzot, karikatúrát tartalmaz, s ezeknek fontos szerep jut az események, összefüggések megértésében. A kilencedikes feladatgyűjteményhez hasonlóan a differenciált tanulásszervezést piktogramok segítik.

Jelenben a múlt - Történelem 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Kosztyu Brigitta-Nagyné Horváth Magdolna

PD-315Jelenben a múlt - Történelem 5.

A tankönyv hat fejezetben tárgyalja a tananyagot, ezek – a tantárgy hagyományainak megfelelően – kronológiai sorrendben követik egymást. Elsősorban a nagy ókori kultúrák (Egyiptom, Hellász, Róma) történetének bemutatására súlyoz. Leíró-magyarázó szövege tárgyilagos, adatokban mértéktartó, ugyanakkor olvasmányos. A leckékhez és a vizuális elemekhez is sok érdekes kérdés és feladat kapcsolódik. Ezeken kívül számos elem színesíti, gazdagítja a taneszközt: képi és szöveges források, történelmi arcképek, interneten elérhető érdekes olvasmányok, kézműves ötletek. Ezek sokszor aktivizálják a más műveltségi területeken (irodalom, természetismeret, matematika) megszerzett ismereteket, készségeket is. A fogalmi rendszer átjárhatóságát a projekt jellegű összefoglalások biztosítják.

Ugróiskola - Ábécéskönyv Ugrás a weblapra

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-331Ugróiskola - Ábécéskönyv

A tankönyv egy viszonylag hosszú előkészítő szakasz (Előkészítő munkafüzet az olvasás, írás tanulásához) után kezdi el a kisbetűk tanítását. Az ábécéskönyvben a hangtanítás az elsődleges, ezt követi a betűtanítás, amelyhez a szerzők bőséges, differenciált gyakorlóanyagot biztosítanak. Két-három betűtanítási óra után ismétlés-gyakorlás következik, amely lehetővé teszi a tanultak elmélyítését. Ez a kétoldalas gyakorlóanyag rendszerezetten kínál feladatokat a lassabban és a gyorsabban haladók számára is. A tankönyv mindvégig kiemelten kezeli az általános részkészségek (pl. figyelem, verbális és vizuális memória, formafelismerés, ritmusérzék, érzelemvilág stb.) és a tantárgy-specifikus készségek (pl. beszédértés és beszéd, relációs szókincs, nyelvi tudatosság stb.) fejlesztését.

Ugróiskola - Olvasókönyv Ugrás a weblapra

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-333Ugróiskola - Olvasókönyv

Az Olvasókönyv az Ábécéskönyv folytatása, tehát a kisbetűk megtanítása után kezdi el a nagybetűk bemutatását. A szerzők módszertanilag következetesen felépített gyakorlóanyaggal biztosítják a differenciált fejlesztést. Az Olvasókönyvben a tanítandó nagybetűk betűcsoportonként jelennek meg. A betűk rögzítése, differenciálása, használatának bemutatása után következik a szövegben való megjelenítése. Az olvasástechnika fejlesztése mellett központi szerepet kap a szövegértés fejlesztése, másrészt folyamatos a beszédhanghallás, beszédértés és beszédtechnika fejlesztése is. Az Olvasókönyv nyelvi anyaga változatos. A rövidebb szövegműfajok közül: mondókák (kiszámolok), versek, nyelvtörők, találós kérdések, szólások, közmondások, gyermekjátékok stb. egyaránt helyet kaptak a taneszközben. Ezek sokoldalú fejlesztést tesznek lehetővé. Általuk fejleszthető a ritmus, a beszédtechnika, az akusztikus memória, a nyelvi leleményesség stb.

Ugróiskola - Nagybetűs írásfüzet Ugrás a weblapra

820 Ft615 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-334Ugróiskola - Nagybetűs írásfüzet

A taneszköz az írott nagybetűs ábécé megtanításához nyújt feladatokat. Funkcionálisan, nevek, mondatok kezdőbetűjeként mutatja be és gyakoroltatja a nagybetűket. Az írástechnika tudatos fejlesztése érdekében a betűformák megismerése után neveket, szókapcsolatokat, mondatokat, legvégül rövid szöveget írat. A feladatok változatosak, leggyakrabban másoláson alapulnak. A tollbamondás, emlékezetből írás mindig begyakorolt szóanyaghoz kötődik.

Ugróiskola - Szemezgető

850 Ft637 Ft

db Kosárba

25%

PD-337Ugróiskola - Szemezgető

Mondókák, versek, mesék, fejlesztő játékok kicsiknek

A kiadvány az előkészítő időszak képességterületeinek fejlesztéséhez, a motivációhoz tartalmaz verseket, mondókákat és izgalmas játékokat. A grafomotoros képességek, az artikuláció és a helyes ejtés fejlesztését segítő mondókák, nyelvtörők gyűjteménye valamennyi pedagógus számára hasznos lehet.

Olvasókönyv 2. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1940 Ft1455 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-341Olvasókönyv 2. osztály 1. kötet

Feladatok a beszéd, az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás kompetencia alapú fejleszt

A másodikosok számára készült olvasókönyv két, szerkezetileg összetartozó kötetből áll. Szövegei és feladatai az olvasást, az írott szöveg megértését, a szóbeli szövegalkotás és beszédkészség fejlesztését szolgálják. A szövegválogatás az évszakok váltásához igazodik, köznyelvi, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek műfajilag is gazdag választékát adja. A tanulók sokféle – szóbeli és írásbeli – lehetőséget kapnak e szövegek változatos feldolgozásához, pl. tartalom összefoglalása, lényegkiemelés, saját vélemény megfogalmazása, szerepek szerinti előadás, logikai sorrend megállapítása, szövegek kiegészítése, bekezdések jelölése, titkosírás, keresztrejtvény, kézikönyvek használata. Az első kötet az őszhöz és a télhez kapcsolódó szemelvényeket tartalmazza.

Olvasókönyv 2. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1800 Ft1350 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-342Olvasókönyv 2. osztály 2. kötet

Feladatok a beszéd, az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás kompetencia alapú fejleszt

A másodikosok számára készült olvasókönyv két, szerkezetileg összetartozó kötetből áll. Szövegei és feladatai az olvasást, az írott szöveg megértését, a szóbeli szövegalkotás és beszédkészség fejlesztését szolgálják. A szövegválogatás az évszakok váltásához igazodik, köznyelvi, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek műfajilag is gazdag választékát adja. A tanulók sokféle – szóbeli és írásbeli – lehetőséget kapnak e szövegek változatos feldolgozásához, pl. tartalom összefoglalása, lényegkiemelés, saját vélemény megfogalmazása, szerepek szerinti előadás, logikai sorrend megállapítása, szövegek kiegészítése, bekezdések jelölése, titkosírás, keresztrejtvény, kézikönyvek használata. A második kötet a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódó szemelvényeket tartalmazza.

Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

1000 Ft750 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-343Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1. kötet

Munkafüzet az íráskészség fejlesztéséhez és a helyesírási kompetencia alapozásához

A sorozat másodikosoknak készült része két kötetből áll. Az első kötet olyan játékos, differenciált feladatokat tartalmaz, amelyek a kis- és nagybetűk írásának gyakorlását, ismétlését teszik lehetővé.

Környezetismeret 1. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Baranyai Etelka - Boros Lajosné - Kovácsné Beke Mária - Takács Marianna

PD-381Környezetismeret 1. osztály 1. kötet

A kétkötetes munkatankönyv elsősorban saját élményekre, tapasztalatokra épít. A szerzők segítik az iskolai beilleszkedést, mivel először új környezetükkel, annak szokásaival ismertetik meg a tanulókat. Ezt követi a természet változásainak, az évszakok emberekre gyakorolt hatásának, az állatok viselkedésének és a növényvilág jellemzőinek megfigyeltetése. A tanulók megismerkedhetnek az emberi test felépítésével, az érzékszervek működésével, a testi higiéniára vonatkozó alapvető illemszabályokkal. Mindeközben egyszerű kísérleteket végeznek, tanulmányi sétákon vesznek részt. Az I. kötet feladatai az őszhöz és a télhez, a II. köteté pedig a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódnak.

Környezetismeret 1. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Baranyai Etelka - Boros Lajosné - Kovácsné Beke Mária - Takács Marianna

PD-382Környezetismeret 1. osztály 2. kötet

A kétkötetes munkatankönyv elsősorban saját élményekre, tapasztalatokra épít. A szerzők segítik az iskolai beilleszkedést, mivel először új környezetükkel, annak szokásaival ismertetik meg a tanulókat. Ezt követi a természet változásainak, az évszakok emberekre gyakorolt hatásának, az állatok viselkedésének és a növényvilág jellemzőinek megfigyeltetése. A tanulók megismerkedhetnek az emberi test felépítésével, az érzékszervek működésével, a testi higiéniára vonatkozó alapvető illemszabályokkal. Mindeközben egyszerű kísérleteket végeznek, tanulmányi sétákon vesznek részt. Az I. kötet feladatai az őszhöz és a télhez, a II. köteté pedig a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódnak.

Környezetismeret 3. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

1050 Ft787 Ft

db Kosárba

25%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-385Környezetismeret 3. osztály 1. kötet

A munkatankönyv első kötetében a tanulók továbbra is elsősorban saját tapasztalataikra, élményeikre építhetnek. Felfedezhetik a közvetlen környezetükben lévő anyagok újabb tulajdonságait. Megismerkedhetnek az időjárási jelenségekkel, a tájékozódás alapjaival és legfontosabb eszközeivel: az iránytűvel és a térképpel, valamint hazánk fővárosával, Budapesttel. Az élettelen környezet mellett természetesen foglalkoznak az élővilággal is. Sokat megtudhatnak az emberi szervezet működéséről, az egészségmegőrzés sokféle lehetőségéről. A tanulási módszerek között a megfigyelés, a mérés, a kísérlet, és az önálló tanulásra ösztönző gyűjtőmunka hangsúlyos.

Környezetismeret 3. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-386Környezetismeret 3. osztály 2. kötet

második kötet

A munkatankönyv második kötetében a tanulók olyan feladatokkal találkozhatnak, amelyek a növények és az állatok életjelenségeivel, életfeltételeivel, az élőlények alkalmazkodási formáival kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. A tanulási módszerek között a megfigyelés, a mérés, a kísérlet és az önálló tanulásra ösztönző gyűjtőmunka továbbra is hangsúlyos.

Szakiskolás informatika 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1145 Ft572 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-390Szakiskolás informatika 9.

tankönyv a kompetencia alapú oktatáshoz

A kilencedikes korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Az előző kerettanterv [OM 17/2004. (V. 20.)] tartalmára és követelményrendszerére épül. Foglalkozik az informatika alapjaival, az operációs rendszerrel, a szöveg- és képszerkesztéssel, illetve az internet felhasználási lehetőségeivel. Ennek megfelelően a leckék is négy fejezetbe rendeződnek. Az ismeretek átadásában kulcsszerepet a feladatok játszanak, amelyek életszerűek, praktikus szemléletet közvetítenek, a tanulók saját tapasztalatait is előhívják, tehát maradandóbb tudást eredményeznek.

Szakiskolás informatika 9. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-391Szakiskolás informatika 9. munkafüzet

munkafüzet a kompetencia alapú oktatáshoz

A munkafüzet a Szakiskolás informatika 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A szerzők fejezetenként csoportosították a feladatokat, amelyek különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek.

Szakiskolás informatika 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1145 Ft572 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán - Fenyősné Kircsi Amália

PD-392Szakiskolás informatika 10.

tankönyv a kompetencia alapú oktatáshoz

A tizedikes korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Bővíti az előző évben szerzett informatikai ismereteket. Az előző kerettanterv [OM 17/2004. (V. 20.)] tartalmára és követelményrendszerére épül. Megtanítja, hogyan lehet előadásainkat a számítógép használatával érdekesebbé tenni. Foglalkozik azzal, hogyan lehet az adatokat táblázatos formába rendezni, azokkal számolni, és belőlük szemléletes diagramokat készíteni. Megtanítja, hogyan lehet a tevékenységeket lépésekre bontani, algoritmusokat létrehozni és leírni. Azzal is foglalkozik, hogyan lehet ismereteinket a könyvtár használatával bővíteni.

Társadalomismeret 10. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft841 Ft

db Kosárba

15%

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - dr. Kovács Ágnes - ifj. Kovács István

PD-396Társadalomismeret 10. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény

A feladatgyűjtemény az azonos című tankönyvhöz készült, az abban foglaltakat segít feldolgozni. Sokrétű, változatos feladatai lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy a tanulók megértsék a társadalmi jelenségeket, és felkészüljenek az állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ezért gyakoriak a szituációs gyakorlatok, a vitára, véleményformálásra ösztönző kérdések. A szerzők a feladatokat nem leckék, hanem fejezetek szerint csoportosították, így a széles kínálatból a pedagógusok maguk választhatják ki azokat a feladatokat, amelyeket fel akarnak dolgoztatni. Esetenként figyelembe vehetik a tanulók érdeklődését is.

Társadalomismeret és etika 11. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1250 Ft1062 Ft

db Kosárba

15%

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - dr. Kovács Ágnes - ifj. Kovács István

PD-397Társadalomismeret és etika 11.

A tankönyv elsősorban a társadalomismeretre helyezi a hangsúlyt, de segítséget kínál a kerettanterv etika témaköreinek feldolgozásához is. A szerzők az egyes társadalmi jelenséget bemutató leckékhez olyan szép- és szakirodalmi forrásrészleteket, esetelemzéseket kapcsoltak, amelyek az adott jelenségek etikai vonatkozásait érintik. Ezek mindennapi életünk erkölcsi dilemmáira mutatnak rá; a hozzájuk kapcsolódó kérdések és feladatok alkalmasak a véleményformáló, vitatkozó, érvelőképesség fejlesztésére.

Társadalomismeret és etika 11. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

850 Ft722 Ft

db Kosárba

15%

Kovácsné Bede Ágnes - dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó

PD-398Társadalomismeret és etika 11. feladatgyűjtemény

A feladatgyűjtemény az azonos című tankönyvhöz készült, az abban foglaltakat segít feldolgozni. Sokrétű, változatos feladatai elsősorban a társadalomismerethez kapcsolódnak, de számos erkölcsi kérdést is érintenek, illetve a felelős társadalmi szerepvállalás, a demokratikus közéletben való aktív részvétel, a munka és a magánéleti helytállás etikai vonatkozásait is felvillantják.

title×

text

okmégse

title×

text

ok