Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Felvételi feladatok középiskolába készülőknek matematikából Mintaoldal Tartalomjegyzék

1390 Ft1042 Ft

db Kosárba

25%

Fazekas Sándor

PD-189Felvételi feladatok középiskolába készülőknek matematikából

A szerző olyan feladatlapokat állított össze, amelyekhez hasonlók a korábbi évek felvételi vizsgáin szerepeltek. Megoldásuk több szempontból is előnyös lehet. Egyrészt képessé teszik a tanulókat arra, hogy felismerjék a hasonló jellegű, de különböző szövegkörnyezethez kapcsolt feladatokat, s így alkalmazni tudják azokat a lépéseket, amelyeket begyakoroltak. Másrészt információt szolgáltatnak arról, hogy 45 perc alatt a feladatok közül mennyit tudnak megoldani, gyorsítaniuk kell-e a tempót annak érdekében, hogy ellenőrzésre is jusson idő. A szerző tanácsokkal, ötletekkel segíti a feladatmegoldás menetét, és ismerteti a megoldásokat, valamint a részletes pontozási útmutatót, amelynek segítségével a tanulók ellenőrizhetik magunkat.

Magyar nyelv és irodalom - Feladatok középiskolába készülőknek Mintaoldal

1390 Ft1042 Ft

db Kosárba

25%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-193Magyar nyelv és irodalom - Feladatok középiskolába készülőknek

A próbatételekre gyakorlással lehet leginkább felkészülni. Ehhez a fáradságos munkához kínál segítséget a szerző, aki az OM által kiadott felvételi feladatsorok szellemében állította össze a könyvben található 15 feladatlapot. A feladatok felölelik a tananyag egészét, lehetővé teszik a szövegértés, -alkotás gyakorlását, valamint az irodalomelméleti és nyelvtani ismeretek rendszerezését. A szómagyarázatokra vonatkozó kérdések lexikonok, segédkönyvek használatát is gyakoroltatják. A feladatok egy része tényszerű, mások játékos megoldásokat igényelnek, de mindenképpen a logikus gondolkodást és a kreativitást fejlesztik. A könyv végén találhatók a megoldások és a pontozási útmutató, amely alapján a tanulók mérlegelhetik, hogy tovább kell-e gyakorolniuk a siker érdekében.

Matematika - 6 osztályos középiskolába készülőknek Mintaoldal

1390 Ft1042 Ft

db Kosárba

25%

Fazekas Sándor

PD-259Matematika - 6 osztályos középiskolába készülőknek

A szerző az utóbbi néhány év felvételi követelményeit alapul véve 20 feladatlapot állított össze, melyek segítségével a tanulók megismerhetik a feladattípusokat, illetve azok megoldási módját, menetét. Kipróbálhatják, hogy 45 perc alatt külső segítség igénybevétele nélkül hány feladatot tudnak megoldani. A könyv végén található megoldások, valamint a részletes pontozási útmutató segítségével azt is megállapíthatják, milyen szinten van tudásuk, szükséges-e tovább gyakorolniuk. Azok a tanulók, akik megoldják ezeket a feladatlapokat, nyugodt szívvel kezdhetik el a vizsgát, sok váratlan dologra nem kell számítaniuk, hiszen ők a felkészülés érdekében megtettek mindent, amit lehetett.

Felvételi feladatok középiskolába készülőknek matematikából Mintaoldal

1390 Ft1042 Ft

db Kosárba

25%

Fazekas Sándor

PD-399Felvételi feladatok középiskolába készülőknek matematikából

A kötet nyolc év tapasztalatait sűríti, és 15 teljesen új feladatlapot tartalmaz. Ennek több oka is van. A korábban megszokott feladattípusok mellett az elmúlt években megjelentek új típusú feladatok. Változtak a követelmények is, mivel több esetben kérik, hogy a tanuló írja le a számolás menetét, vagy indokolja a megoldást. Ezen túl megjelentek olyan tehetséggondozó programok, amelyekbe csak felvételivel lehet bejutni, s az itt használt feladatsorok nehezebbek, mint az eddig megszokottak. Ezért a szerző nem tanácsokat ad a különböző feladattípusok megoldásához, hanem részletesebb, megoldási módot is tartalmazó leírással szolgál az indoklást, valamint a számolás menetének leírását igénylő feladatokhoz. Az utolsó öt feladatsort pedig kifejezetten olyan tanulóknak készítette, akik tehetséggondozó programban szeretnének részt venni. Bízunk benne, hogy a felvételiző tanulók számára továbbra is hasznos segítséget nyújt a kiadvány, és a felvételi feladatlap kitöltése után nyugodtan jönnek majd ki a teremből, mert nem okozott gondot számukra a feladatok megoldása.

Felvételi feladatok középiskolába készülőknek magyarból Mintaoldal

1390 Ft1042 Ft

db Kosárba

25%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-409Felvételi feladatok középiskolába készülőknek magyarból

Ez a feladatgyűjtemény tíz év tapasztalata alapján készült, 15 feladatsort tartalmaz magyar nyelv és irodalomból. Minden olyan feladattípus fellelhető benne, amely az előző években előfordult a felvételi vizsgákon. Tehát találhatók a kiadványban egyszerű és összetettebb, rutinszerűen megoldható és kreativitást igénylő feladatok is. Valamennyi feladatsor tartalmaz szövegértési és fogalmazási feladatokat. A feladatsorok megoldására 45 perc áll a tanuló rendelkezésére, s ezalatt kb. 10 percnyi időt a fogalmazásra kellene fordítani. A feladatok többsége zárt végű feladat, melynek javítása a javítókulcs alapján egyértelműen történhet; a fogalmazások esetében a szerző az értékelés szempontjait sorolta fel. A feladatgyűjteményt szervezett iskolai előkészítőkhöz, egyéni otthoni felkészüléshez ajánljuk mindazoknak, akik felelősséggel vágnak neki a központi írásbeli felvételinek.

Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - olvasás, írás 4. osztály Mintaoldal Tartalomjegyzék

895 Ft671 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-480Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - olvasás, írás 4. osztály

olvasás, írás

A szerző hat gyakorlatsort és négy próbatesztet állított össze a szövegértés (olvasási készség, szinonimák, szójelentések) és az íráskészség fejlesztéséhez.

Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - számolás, gondolkodás 4. osztály Mintaoldal Tartalomjegyzék

895 Ft671 Ft

db Kosárba

25%

Nagy Adrienn–Takács Marianna

PD-481Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - számolás, gondolkodás 4. osztály

számolás, gondolkodás

A szerzők hat gyakorlatsort és négy próbatesztet állítottak össze a számolási (számírás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, mértékegységváltás) és a gondolkodási (rendszerezés, kombinálás) képesség fejlesztéséhez.

Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben szövegértésből 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-482Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben szövegértésből 6.

szövegértésből

A szerző célja, hogy az 5-6. osztályos tanulók minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek különböző típusú szövegek megértésében, a szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldásában. A feladatgyűjtemény két fő részből áll. Az első rész gyakorló feladatsorokat tartalmaz, míg a második részben két tudáspróba található.

Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben szövegértésből 8. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-483Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben szövegértésből 8.

szövegértésből

A szerző célja, hogy az 7-8. osztályos tanulók minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek különböző típusú szövegek megértésében, a szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldásában. A feladatgyűjtemény két fő részből áll. Az első rész gyakorló feladatsorokat tartalmaz, míg a második részben két tudáspróba található.

Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben matematikából 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Fenyős Zoltán

PD-484Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben matematikából 6.

matematikából

Ez a könyv arra vállalkozik, hogy az 5-6. osztályos tanulók matematikai kompetenciáját fejlessze. Két részből áll. Az első rész differenciált feladatokat tartalmaz, melyek megoldása során a tanulók lépésről lépésre mélyülhetnek el az egyes témakörökben. A második részben egy tudáspróba található, amellyel a tanulók megállapíthatják felkészültségük szintjét, kipróbálhatják, hogy tudják-e alkalmazni a begyakorolt lépéseket.

Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben matematikából 8. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1095 Ft821 Ft

db Kosárba

25%

Fenyős Zoltán

PD-485Sikeres lehetsz a kompetenciamérésben matematikából 8.

matematikából

Ez a könyv arra vállalkozik, hogy a 7-8. osztályos tanulók matematikai kompetenciáját fejlessze. Két részből áll. Az első rész differenciált feladatokat tartalmaz, melyek megoldása során a tanulók lépésről lépésre mélyülhetnek el az egyes témakörökben. A második részben egy tudáspróba található, amellyel a tanulók megállapíthatják felkészültségük szintjét, kipróbálhatják, hogy tudják-e alkalmazni a begyakorolt lépéseket.

title×

text

okmégse

title×

text

ok