Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Irodalom 9-10. tankönyv

1295 Ft647 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-002Irodalom 9-10. tankönyv

Kötetünkben az irodalom fejlődésének fő vonalát követjük nyomon, a hangsúlyt a magyar irodalomra helyezve. Ez természetesen nem értékítéletet jelent, csupán a nemzeti, az anyanyelvi kultúra fontosságát kívánjuk vele érzékeltetni. Ugyanakkor kitérünk a világirodalom legjelentősebb alkotásaira is. Kiegészítő anyagként szerepelnek a könyvben a társművészeti (képzőművészetek, építészet, zene) ismeretek. Ezekkel a tanulók egyéb tanítási órákon (rajz és vizuális kultúra, ének-zene stb.) valószínűleg már találkoztak, az irodalom anyagban csak emlékeztető jellegük van, a művészetek összefonódására, egységére hívja fel a figyelmet, s egyben szélesebb, komplexebb, összetettebb tudást közvetít.

Az emberiség rövid története 9. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-007Az emberiség rövid története 9. tankönyv

Ebben a tankönyvben a magyar történelem legjelentősebb alakjaival, eseményeivel fogtok (újra) találkozni A tanév második félévében ezt az újkor néhány fontos vagy inkább meghatározó történése egészíti ki. Az ismétlődések ellenére mégis mást tanultok. Meg kell értenetek a legfontosabb összefüggéseket, meg kell ismerkednetek néhány új fogalommal, meg kell ismerjétek egy-egy jelentős magyar történeti sorsforduló ok-okozati összefüggéseit. A tankönyv végén fogalomtár és időrendi mutató található, amely segíti az órákra és a számonkérésekre való felkészülést.

Az emberiség rövid története 9. témazáró feladatlapok

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Zsákai Ildikó

PD-007/1Az emberiség rövid története 9. témazáró feladatlapok

A témazáró feladatlapok lehetővé teszik a kilencedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Az emberiség rövid története 10. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Sipos Sándor

PD-008Az emberiség rövid története 10. tankönyv

Ebben a tankönyvben a XX. századi magyar történelem legjelentősebb alakjaival, eseményeivel fogtok (újra) találkozni. A tanév második félévében ezt társadalmi, illetve állampolgári ismeretek egészítik ki. Az ismétlődések ellenére mégis mást tanultok. Meg kell értenetek a legfontosabb összefüggéseket, meg kell ismerkednetek néhány új fogalommal, meg kell ismerjétek egy-egy jelentős magyar történeti sorsforduló ok-okozati összefüggéseit. A tankönyv végén fogalomtár és időrendi mutató található, amely segíti az órákra és a számonkérésekre való felkészülést.

Az emberiség rövid története 10. témazáró feladatlapok

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Zsákai Ildikó

PD-008/1Az emberiség rövid története 10. témazáró feladatlapok

A témazáró feladatlapok lehetővé teszik a tizedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Fizika 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1095 Ft547 Ft

db Kosárba

50%

Dr. Tasnádi Péterné-Vantsó Erzsébet

PD-059Fizika 9.

Vajon miért repeszt előre a vitorlás, amikor szinte szemből fújja a szél? Hogyan talál vissza a gördeszkás a guruló sportszerre szaltó után? Miért melegszik fel a kávédaráló használat közben? Miért vöröslik a lemenő nap? Ez a fizika tankönyv arra vállalkozik, hogy a kötelező tananyag részeként ezeket a kérdéseket is megválaszolja. Így sokkal érdekesebb a tanulás, mert a tanulók láthatják, hogy a természetben uralkodó törvények mozgatják azokat a jelenségeket, eseményeket, amelyek mindennapi életünk részei. A leckék végén található „Jó tudni!” össze¬foglalókat pedig valóban jó tudni!

Biológia, egészségtan 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1125 Ft562 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-063Biológia, egészségtan 9.

A kilencedikes tankönyv három fejezetben tárgyalja a tananyagot. Az első fejezet az élőlények (vírusok, sejtmagnélküliek, gombák, növények, állatok) testfelépítését és életműködéseit (táplálkozás, helyváltoztatás, légzés, kiválasztás, szaporodás stb.) mutatja be. A második fejezetben a tanulók megismerkedhetnek az élettelen környezeti tényezők (fény, hőmérséklet, víz, talaj) változásaival, védelmükkel és az anyagok körforgalmával. A könyv Az élővilág törzsfejlődése című fejezettel zárul, amely az evolúció alapjaival, bizonyítékaival és folyamatával foglalkozik.

Biológia, egészségtan 9. munkafüzet

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-064Biológia, egészségtan 9. munkafüzet

A munkafüzet a Biológia, egészségtan 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, átismételni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Biológia, egészségtan 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1125 Ft562 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-065Biológia, egészségtan 10.

A tizedikes tankönyv is három fejezetben tárgyalja a tananyagot. Az első fejezet a sejtek felépítésével, működésével foglalkozik és azzal a jelenséggel, hogy az emberi szervezet, és működése mit őrzött meg és mit változtatott meg ősei tulajdonságiból az evolúció hosszú folyamatában. A második fejezetben a tanulók megismerkedhetnek szer¬vezetünk működésével (légzés, vérkeringés, kiválasztás, védekezés), valamint azokkal a rendszerekkel, amelyek képesek összehangolni az egyébként különböző jellegű működéseket és ezáltal megteremtik szervezetünk belső egyensúlyi állapotát. A könyv Általános egészségtan című része pedig olyan praktikus ismereteket ad, amelyeket a mindennapokban is lehet hasznosítani.

Biológia, egészségtan 10. munkafüzet

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Ungvári Imre

PD-066Biológia, egészségtan 10. munkafüzet

A munkafüzet a Biológia, egészségtan 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, átismételni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Orosz fordítási és szövegértési feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

1250 Ft875 Ft

db Kosárba

30%

Dudics Pálné

PD-068Orosz fordítási és szövegértési feladatgyűjtemény

érettségire, felvételire, nyelvvizsgára készülőknek

A különböző vizsgákon – tapasztalatok szerint – a legtöbb nehézséget az oroszról magyarra fordítás és a szövegértés okozza. Ebben nyújt segítséget ez a könyv, amely 30–30 gyakorló feladatot és azok megoldásait tartalmazza. A válogatás az orosz nyelvű sajtó szövegein alapszik. Tematikailag sokszínű. Szerepelnek benne a fiatalokat érintő kérdések (párválasztás, szórakozás, sport, zene, divat), általános tudnivalók (közlekedés, politika, tudományok), valamint az ünnepekkel, szokásokkal, hagyományokkal foglalkozó szövegek is.

Számítástechnika V. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-074Számítástechnika V.

A sorozat V. kötete a középiskolák 9. osztálya számára készült. Épít a korábban megszerzett tudásra, ám ezt át is ismétli. Így kezdő felhasználók is bátran használhatják a számítógéppel történő ismerkedéshez. A tankönyv öt fejezetben, leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. Megismertet a számítógép felépítésével és működésével. Foglalkozik az operációs rendszer használatával, a hálózati kommunikációval. Megtanítja a szövegszerkesztés alapjait. Betekintést ad abba, hogyan lehet az adatokat táblázatos formába rendezni, azokkal műveleteket végezni és diagrammá átalakítani. A leckék végén ellenőrző kérdések, feladatok találhatók, amelyek megkönnyítik az órákra való felkészülést.

Számítástechnika VI. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-075Számítástechnika VI.

A sorozat VI. kötete a középiskolák 10. osztálya számára készült. Épít az előző évfolyamon elsajátított ismeretekre. A tankönyv öt fejezetben, leckékre bontva tartalmazza a tananyagot. Megismertet a jelekkel és átalakításukkal. Foglalkozik az operációs rendszer használatával, a programkészítés alapjaival. Megtanítja a weblapkészítés legfontosabb lépéseit. Betekintést ad abba, hogyan lehet adatbázisokat létrehozni, módosítani, karbantartani és azokban keresni. A leckék végén ellenőrző kérdések, feladatok találhatók, amelyek megkönnyítik az órákra való felkészülést.

Számítástechnika V. Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-080Számítástechnika V.

A munkafüzet az azonos című tankönyvhöz készült és a tananyag feldolgozását, elmélyítését segíti.

Számítástechnika VI. Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-081Számítástechnika VI.

A munkafüzet az azonos című tankönyvhöz készült és a tananyag feldolgozását, elmélyítését segíti.

Könyvtárhasználati tudnivalók Mintaoldal Tartalomjegyzék

1040 Ft520 Ft

db Kosárba

50%

Rácz Tiborné

PD-103Könyvtárhasználati tudnivalók

Izgalmas felfedezőútra indulhatsz e könyv segítségével. A könyvek birodalma sok meglepetést tartogat számodra. Nincs arra lehetőség, hogy valamennyi információt a fejünkben tároljunk, ezért van szükség olyan dokumentumokra, amelyek ezt megteszik helyettünk. Ez a könyv megtanít arra hol, milyen feltételekkel és hogyan használhatod ezeket az ismerettárakat.

Környezetismeret 1. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-123Környezetismeret 1. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik az elsős tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 2. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-124Környezetismeret 2. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a másodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 3. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-125Környezetismeret 3. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a harmadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Környezetismeret 4. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szabó Tiborné

PD-126Környezetismeret 4. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a negyedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Irodalom 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-128Irodalom 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Irodalom 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-129Irodalom 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Irodalom 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Szentesiné Kiss Piroska

PD-130Irodalom 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Magyar nyelv 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fohsz Józsefné

PD-132Magyar nyelv 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Magyar nyelv 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fohsz Józsefné

PD-134Magyar nyelv 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Matematika 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-136Matematika 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-137Matematika 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Matematika 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Krakk Ferenc

PD-138Matematika 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Történelem 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-140Történelem 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Történelem 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-141Történelem 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Történelem 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Nagyné Horváth Magdolna

PD-142Történelem 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A szerző pontozási útmutatóval segíti az igazságos és valósághű értékelést, valamint a gyors javítást.

Földrajz 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-143Földrajz 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Földrajz 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-144Földrajz 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Földrajz 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Fazekas Sándor

PD-145Földrajz 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Fizika 6. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Kotormán Mihály

PD-149Fizika 6. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Fizika 7. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Kotormán Mihály

PD-150Fizika 7. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Kémia 8. felmérő füzet

495 Ft247 Ft

db Kosárba

50%

Dr. Orosz Lászlóné

PD-153Kémia 8. felmérő füzet

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését.

Ének-zene 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1050 Ft525 Ft

db Kosárba

50%

Kéry Mihály-Kéryné Mészáros Mária

PD-174Ének-zene 10.

A tankönyv a tizedikes ének-zene tananyagot dolgozza fel. A szerzők röviden, mégis közérthetően mutatják be a 19-20. század nagy zeneszerzőit, főbb műveiket és azokat a stílusirányzatokat, amelyeket képviseltek. Igyekeztek úgy “válogatni”, hogy minden olyan műről említést tegyenek, amelyekkel a tanulók hangversenyek programjában, a rádió és a televízió zenei műsoraiban találkozhatnak. A népdalanyag nagy részét Járdányi Pál Magyar népdaltípusok című könyvéből válogatták. Itt az egyik fő szempont az volt, hogy nyomon követhetők legyenek az új stílusú népdalok sorszerkezetének változásai, bemutatva valamelyest a népdal és a népies műdal közötti kölcsönhatásokat. A szerzők ezzel is segíteni szerették volna a tanulókat abban, hogy a két stílust meg tudják különböztetni.

Egészségtan 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-185Egészségtan 5.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 6. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-186Egészségtan 6.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 7. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-187Egészségtan 7.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 8. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-188Egészségtan 8.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék az emberi test csodáit, szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek megfelelő kezeléséhez. Nyomon követik a kiskamaszok serdülőkori változásait és problémáit, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Kémia 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-195Kémia 9.

A tankönyv három fejezetben az anyagok szerkezetéről, a kémiai kötésekről, az atomok, az ionok és a molekulák felépítéséről, a fémek tulajdonságairól és reakcióképességéről kíván az előző években megszerzett tudásra építve, azt kiegészítve, átfogó, rendszerezett ismereteket nyújtani.

Kémia 9.

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-196Kémia 9.

A munkafüzet a Kémia 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Kémia 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-197Kémia 10.

A tankönyv három fejezetben az élő szervezeteket felépítő anyagokról, a kémia mindennapi életben betöltött szerepéről (pl. tisztító- és tisztálkodószerek, festékek, ragasztók, műanyagok stb.), az energia- és hulladékgazdálkodásról, a környezetvédelemről kíván az előző években megszerzett tudásra építve, azt kiegészítve, átfogó, rendszerezett ismereteket nyújtani.

Kémia 10.

595 Ft297 Ft

db Kosárba

50%

Fenyősné Kircsi Amália

PD-198Kémia 10.

A munkafüzet a Kémia 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni. Számos gyakorlati feladatot is tartalmaz, amely az élményszerű tanulás lehetőségét nyújtja.

Természetismereti kislexikon - Biológia Mintaoldal Tartalomjegyzék

1765 Ft1235 Ft

db Kosárba

30%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-229Természetismereti kislexikon - Biológia

A kislexikon célja, hogy elősegítse az általános iskolában tanított biológiai ismeretek jobb megértését, pontosabb meghatározását. A szerző korszerű ismereteket közvetít szakmailag igényes, ugyanakkor közérthető formában, mellyel bővíteni kívánja a tanulók ismereteit, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a tanítási és a tanulási folyamatot. A szöveges leírásokat, fogalommagyarázatokat több mint négyszáz rajz és ábra illusztrálja, teszi szemléletessé. A kislexikont pedagógusok és tanulók egyaránt eredményesen forgathatják; jól illeszkedik valamennyi tankönyvcsaládhoz.

Matematika 9. tankönyv Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1450 Ft725 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-235Matematika 9. tankönyv

A kilencedikes korosztály nyelvi, értelmi fejlettségéhez jól igazodó tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Tíz fejezetben az alábbi témaköröket tárgyalja: halmazelméleti alapok, halmazok és alapműveletek, a hatványozás és azonosságai, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; függvények, arány, arányosság; százalékszámítás, geometriai ismeretek, kombinatorika, valószínűség-számítás és statisztika. A tankönyv végén egy gyűjtemény található, melynek megoldásához a tanulóknak kell matematikai modellt találni. Ez a rész segít felmérni azt, hogy mennyit fejlődtek az önálló problémamegoldásban.

Matematika 9. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-235/1Matematika 9. témazáró feladatlapok

A feladatlapok a matematikatanárok munkáját segítik, mivel lehetővé teszik a kilencedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. Az értékeléshez szükséges pontozási útmutató letölthető a kiadó weboldaláról.

Matematika 9. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

720 Ft360 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-236Matematika 9. munkafüzet

A munkafüzet a Matematika 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A feladatok különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek: számolás, rajzolvasás, rajzolás, táblázat kitöltése, függvény- és diagramkészítés, elemzés stb. A megoldást algoritmusok és ábrák segítik. A szöveges feladatok döntően a mindennapi életből, a tanulók közvetlen környezetéből vett szituációkra épülnek, mozgósítják élettapasztalataikat (pl. zsebpénz, kirándulás költségei, munkadíj, térképismeret, szakrajz méretezése).

Matematika 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1450 Ft725 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-237Matematika 10.

A tizedikes korosztály nyelvi, értelmi fejlettségéhez jól igazodó tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Kilenc fejezetben az alábbi témaköröket tárgyalja: halmazelmélet, a hatványozás kiterjesztése, kamatoskamat-számítás, algebrai egész kifejezések, függvények, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; geometria, kombinatorika, valószínűség-számítás és statisztika. A tankönyv végén – hasonlóan a kilencedikes kötethez – egy gyűjtemény található, melynek megoldásához a tanulóknak kell matematikai modellt találni. Ez a rész segít felmérni azt, hogy mennyit fejlődtek az önálló problémamegoldásban.

Matematika 10. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-237/1Matematika 10. témazáró feladatlapok

A feladatlapok a matematikatanárok munkáját segítik, mivel lehetővé teszik a tizedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. Az értékeléshez szükséges pontozási útmutató letölthető a kiadó weboldaláról.

Matematika 10. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

720 Ft360 Ft

db Kosárba

50%

Gyermán György

PD-238Matematika 10. munkafüzet

A munkafüzet a Matematika 10. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A feladatok különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek: számolás, rajzolvasás, rajzolás, táblázat kitöltése, függvény- és diagramkészítés, elemzés stb. A megoldást algoritmusok, illetve ábrák segítik. A szöveges feladatok döntően a mindennapi életből vett szituációkra épülnek, mozgósítják a tanulók élettapasztalatait (pl. kamat, hitel költségei, vásárlás, anyagszükséglet kiszámítása, papírgyűjtés).

Informatika az általános iskolában 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-261Informatika az általános iskolában 1.

A tankönyv megismertet az informatika alapjaival, az operációs rendszer fogalmával és használatával. Megtanítja, hogyan lehet egy tevékenységet lépésekre bontani, és a számítógép számára érhető nyelven megfogalmazni.

Informatika az általános iskolában 1. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-261/1Informatika az általános iskolában 1. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hatodikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-262Informatika az általános iskolában 2.

A tankönyv az előző évfolyamon megkezdett munkát folytatja, tovább bővíti a tanulók ismereteit az informatika alapjairól. Megtanítja az operációs rendszer fájlkezelő programjának használatát. Megismertet a szövegszerkesztés és a képszerkesztés alapjaival. Internetes barangolásra invitál. Feleleveníti, hogyan lehet irányítani és újabb utasításokkal ellátni a teknőcöt.

Informatika az általános iskolában 2. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-262/1Informatika az általános iskolában 2. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a hetedikes tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-263Informatika az általános iskolában 3.

A tankönyv betekintést nyújt a számítástechnika történetébe, és néhány magyar tudós életébe. Megismertet az algoritmusok világával, tovább bővíti a Logo nyelvi ismereteket. Az internet felhasználási lehetőségei közül az elektronikus levelezést mutatja be. További jártasságot biztosít a dokumentumkészítésben és megtanítja a weblapkészítést. Végül bevezet az adatgyűjtés, az adatok táblázatba foglalása, és a diagramkészítés rejtelmeibe is.

Informatika az általános iskolában 3. témazáró feladatlapok Tartalomjegyzék

620 Ft310 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-263/1Informatika az általános iskolában 3. témazáró feladatlapok

A felmérő feladatlapok lehetővé teszik a nyolcadikos tananyag számonkérését, az ismeretek elsajátításának és alkalmazásának ellenőrzését. A feladatok megoldását forrásfájlok segítik, amelyek a kiadó weboldaláról letölthetők.

Informatika az általános iskolában 2. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

645 Ft322 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália-Rácz Tiborné

PD-265Informatika az általános iskolában 2. munkafüzet

A munkafüzet az Informatika az általános iskolában 2. című könyvhöz készült. A változatos és differenciált feladatok megoldásával a tanulók ellenőrizhetik, hogyan tudják a megszerzett tudást a gyakorlatban alkalmazni.

Informatika az általános iskolában 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

995 Ft497 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán

PD-267Informatika az általános iskolában 4.

Készítsünk játékokat Logo nyelven!

Játszani jó! A számítógépes játékok különösen népszerűek, biztosan Te is szeretsz játszani a géppel. Ebben a könyvben egy kalandra csábítunk, melyben megismerkedhetsz a számítógépes játékprogramok készítésének alapjaival. Ehhez a Logo programozási nyelvet hívjuk segítségül. A könyvben nem tárgyaljuk az alapvető Logo ismereteket, utasításokat, de ha már programoztál egy kicsit ezen a nyelven, akkor biztosan nem okoznak gondot Neked. Az utasítások, melyeket ismerned kell: előre, hátra, jobbra, balra, tollatfel, tollatle, tollvastagság, tollszín, tölt, törölrajzlap, ismétlés, kiír, betűzd. Ugye ezekkel találkoztál már? Ami pedig még szükséges: eljárások készítése, módosítása, használata. Ha ezekkel tisztában vagy, akkor gyere, vágjunk neki! Meglátod, mennyire jó!

Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika Mintaoldal Tartalomjegyzék

1350 Ft675 Ft

db Kosárba

50%

Siró Béla

PD-294Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika

A jegyzet egyrészt bepillantást nyújt a könyvtári információkeresési technikákba, másrészt adatokat szolgáltat. A szerző arra törekedett, hogy az adatbázisokat, linkgyűjteményeket az ezeket kialakító intézményekhez kapcsolja, hiszen az internetcímek folytonosan változnak, megújulnak, míg az intézményi, a szakmai háttér ennél jóval állandóbb. A jegyzet nem részletezheti az egyes keresési technikákat, hiszen a felsőoktatási könyvtárak gyűjteményi adottságai és technikai körülményei, katalógusai eltérőek. A könyv egy részének tartalmát csak gyakorlással, a gyakorlatban lehet ténylegesen elsajátítani. Ezt segíti, ha megoldjuk a fejezetek végén javasolt feladatokat. A jegyzet és adattár a bölcsészet- és társadalomtudományi karok BA hallgatói számára készült, de használhatják a különböző minor képzést választók, valamint a történelem és a néprajz szakos hallgatók igényeit is, és hasznos szakirodalom lehet a téma iránt érdeklődők számára is.

Egészségtan 1. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-301Egészségtan 1.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik az elsős kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 2. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-302Egészségtan 2.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a másodikos kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 3. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-303Egészségtan 3.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a harmadikos kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Egészségtan 4. Mintaoldal Tartalomjegyzék

925 Ft462 Ft

db Kosárba

50%

Vighné Arany Ágnes-Szalay Mária

PD-304Egészségtan 4.

A szerzők célja, hogy a tanulók megismerjék szervezetük működését és az egészségüket veszélyeztető tényezőket. Számos hasznos tanácsot nyújtanak a balesetek és betegségek megelőzéshez, illetve a kialakult veszélyhelyzetek elhárításához. Nyomon követik a negyedikes kisdiákok életében bekövetkező változásokat, ami szorosan összefügg a helyes táplálkozás, a tisztálkodási szokások, a megfelelő mozgásigény áttekintésével. Segítik a tanulók személyiségének, önismeretének formálódását, s azt is vizsgálják, hogyan és mit befolyásolnak a családi viszonyok és a kortársi kapcsolatok.

Jelenben a múlt - Történelem 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1765 Ft882 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-305Jelenben a múlt - Történelem 9.

szakiskolásoknak 9. osztály

A tankönyv színes, mozgalmas oldalai az államalapítástól az első világháborúig mutatják be a nagy történelmi eseményeket. Leíró-magyarázó szövegei rendkívül olvasmányosak, ugyanakkor tárgyilagosak. A magyar és világtörténelmi eseményeket nyolc fejezetben tárgyalja. Az egyes fejezetek művelődéstörténeti érdekességekkel kezdődnek. A leckék a tananyag megértéséhez, feldolgozásához számos érdekes forrást, feladatot tartalmaznak. Itt kaptak helyet a rövid életrajzok és a történelmi nyomozásra biztató esetleírások is. A leckék között „Módszertár” elnevezéssel a szerző tanácsokat ad a készségfejlesztéshez. A fejezetek végén projekt(szerű) feladatok találhatók, melyekben ötletesség és kreativitás, a kooperációs hajlam erősítése párosul az adott fejezet lényeges tartalmi elemeinek átismétlésével, rendszerezésével.

Jelenben a múlt - Történelem 9. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

1060 Ft530 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-306Jelenben a múlt - Történelem 9. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 9. osztály

A feladatgyűjtemény célja, hogy kedvet csináljon a szakiskolai tanulóknak a történelem tanulásához. A szerző nagyon változatos, kompetencia alapú tanítást és tanulást támogató feladatsorokat állított össze, melyek elősegítik a tankönyv eredményes feldolgozását. Minden leckéhez 4-5 feladat kapcsolódik, amelyek tanórai keretekben és azon kívül is alkalmasak gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére vagy tehetséggondozásra. A differenciált tanulásszervezést piktogramok segítik. Ezek mellett a szerző feltüntette azt a szervezési módot is, melyet az adott feladat megoldásához ajánl.

Jelenben a múlt - Történelem 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1355 Ft677 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-307Jelenben a múlt - Történelem 10.

szakiskolásoknak 10. osztály

A tankönyv színes, mozgalmas oldalai a XX. századot mutatják be rendkívül olvasmányosan, ugyanakkor tárgyilagosan. A leíró-magyarázó szövegek terjedelme rendkívül mértéktartó. A kiadvány az eseményeket négy fejezetben tárgyalja. Az egyes fejezetek szerkezeti-motivációs elemei követik a kilencedikes kötetben bemutatkozó, bevált mintát, tipográfiai jelölései is megegyeznek az előző évfolyam számára készült kiadványban használtakkal.

Jelenben a múlt - Történelem 10. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft495 Ft

db Kosárba

50%

Kosztyu Brigitta

PD-308Jelenben a múlt - Történelem 10. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény szakiskolásoknak 10. osztály

A feladatgyűjtemény szerkezetében és felépítésében a kilencedikes folytatása. Változatos, sokszínű feladataival elősegíti és ösztönzi a XX. század történelmének forrásközpontú feldolgozását. Minden leckéhez 3-4 feladat kapcsolódik, amelyek tanórai keretekben és azon kívül is alkalmasak gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésére vagy tehetséggondozásra. Újdonsága, hogy a legtöbb, forgalomban lévő, hasonló célú taneszközzel szemben sok fotót, rajzot, karikatúrát tartalmaz, s ezeknek fontos szerep jut az események, összefüggések megértésében. A kilencedikes feladatgyűjteményhez hasonlóan a differenciált tanulásszervezést piktogramok segítik.

Jelenben a múlt - Történelem 5. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Kosztyu Brigitta-Nagyné Horváth Magdolna

PD-315Jelenben a múlt - Történelem 5.

A tankönyv hat fejezetben tárgyalja a tananyagot, ezek – a tantárgy hagyományainak megfelelően – kronológiai sorrendben követik egymást. Elsősorban a nagy ókori kultúrák (Egyiptom, Hellász, Róma) történetének bemutatására súlyoz. Leíró-magyarázó szövege tárgyilagos, adatokban mértéktartó, ugyanakkor olvasmányos. A leckékhez és a vizuális elemekhez is sok érdekes kérdés és feladat kapcsolódik. Ezeken kívül számos elem színesíti, gazdagítja a taneszközt: képi és szöveges források, történelmi arcképek, interneten elérhető érdekes olvasmányok, kézműves ötletek. Ezek sokszor aktivizálják a más műveltségi területeken (irodalom, természetismeret, matematika) megszerzett ismereteket, készségeket is. A fogalmi rendszer átjárhatóságát a projekt jellegű összefoglalások biztosítják.

Ugróiskola - Ábécéskönyv Ugrás a weblapra

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-331Ugróiskola - Ábécéskönyv

A tankönyv egy viszonylag hosszú előkészítő szakasz (Előkészítő munkafüzet az olvasás, írás tanulásához) után kezdi el a kisbetűk tanítását. Az ábécéskönyvben a hangtanítás az elsődleges, ezt követi a betűtanítás, amelyhez a szerzők bőséges, differenciált gyakorlóanyagot biztosítanak. Két-három betűtanítási óra után ismétlés-gyakorlás következik, amely lehetővé teszi a tanultak elmélyítését. Ez a kétoldalas gyakorlóanyag rendszerezetten kínál feladatokat a lassabban és a gyorsabban haladók számára is. A tankönyv mindvégig kiemelten kezeli az általános részkészségek (pl. figyelem, verbális és vizuális memória, formafelismerés, ritmusérzék, érzelemvilág stb.) és a tantárgy-specifikus készségek (pl. beszédértés és beszéd, relációs szókincs, nyelvi tudatosság stb.) fejlesztését.

Ugróiskola - Olvasókönyv Ugrás a weblapra

1395 Ft1046 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-333Ugróiskola - Olvasókönyv

Az Olvasókönyv az Ábécéskönyv folytatása, tehát a kisbetűk megtanítása után kezdi el a nagybetűk bemutatását. A szerzők módszertanilag következetesen felépített gyakorlóanyaggal biztosítják a differenciált fejlesztést. Az Olvasókönyvben a tanítandó nagybetűk betűcsoportonként jelennek meg. A betűk rögzítése, differenciálása, használatának bemutatása után következik a szövegben való megjelenítése. Az olvasástechnika fejlesztése mellett központi szerepet kap a szövegértés fejlesztése, másrészt folyamatos a beszédhanghallás, beszédértés és beszédtechnika fejlesztése is. Az Olvasókönyv nyelvi anyaga változatos. A rövidebb szövegműfajok közül: mondókák (kiszámolok), versek, nyelvtörők, találós kérdések, szólások, közmondások, gyermekjátékok stb. egyaránt helyet kaptak a taneszközben. Ezek sokoldalú fejlesztést tesznek lehetővé. Általuk fejleszthető a ritmus, a beszédtechnika, az akusztikus memória, a nyelvi leleményesség stb.

Ugróiskola - Nagybetűs írásfüzet Ugrás a weblapra

820 Ft615 Ft

db Kosárba

25%

Batáné Murányi Erika-Kis Gyuláné-Koncz Antónia-Takács Marianna

PD-334Ugróiskola - Nagybetűs írásfüzet

A taneszköz az írott nagybetűs ábécé megtanításához nyújt feladatokat. Funkcionálisan, nevek, mondatok kezdőbetűjeként mutatja be és gyakoroltatja a nagybetűket. Az írástechnika tudatos fejlesztése érdekében a betűformák megismerése után neveket, szókapcsolatokat, mondatokat, legvégül rövid szöveget írat. A feladatok változatosak, leggyakrabban másoláson alapulnak. A tollbamondás, emlékezetből írás mindig begyakorolt szóanyaghoz kötődik.

Ugróiskola - Szemezgető

850 Ft637 Ft

db Kosárba

25%

PD-337Ugróiskola - Szemezgető

Mondókák, versek, mesék, fejlesztő játékok kicsiknek

A kiadvány az előkészítő időszak képességterületeinek fejlesztéséhez, a motivációhoz tartalmaz verseket, mondókákat és izgalmas játékokat. A grafomotoros képességek, az artikuláció és a helyes ejtés fejlesztését segítő mondókák, nyelvtörők gyűjteménye valamennyi pedagógus számára hasznos lehet.

Olvasókönyv 2. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1940 Ft1455 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-341Olvasókönyv 2. osztály 1. kötet

Feladatok a beszéd, az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás kompetencia alapú fejleszt

A másodikosok számára készült olvasókönyv két, szerkezetileg összetartozó kötetből áll. Szövegei és feladatai az olvasást, az írott szöveg megértését, a szóbeli szövegalkotás és beszédkészség fejlesztését szolgálják. A szövegválogatás az évszakok váltásához igazodik, köznyelvi, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek műfajilag is gazdag választékát adja. A tanulók sokféle – szóbeli és írásbeli – lehetőséget kapnak e szövegek változatos feldolgozásához, pl. tartalom összefoglalása, lényegkiemelés, saját vélemény megfogalmazása, szerepek szerinti előadás, logikai sorrend megállapítása, szövegek kiegészítése, bekezdések jelölése, titkosírás, keresztrejtvény, kézikönyvek használata. Az első kötet az őszhöz és a télhez kapcsolódó szemelvényeket tartalmazza.

Olvasókönyv 2. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

1800 Ft1350 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-342Olvasókönyv 2. osztály 2. kötet

Feladatok a beszéd, az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás kompetencia alapú fejleszt

A másodikosok számára készült olvasókönyv két, szerkezetileg összetartozó kötetből áll. Szövegei és feladatai az olvasást, az írott szöveg megértését, a szóbeli szövegalkotás és beszédkészség fejlesztését szolgálják. A szövegválogatás az évszakok váltásához igazodik, köznyelvi, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek műfajilag is gazdag választékát adja. A tanulók sokféle – szóbeli és írásbeli – lehetőséget kapnak e szövegek változatos feldolgozásához, pl. tartalom összefoglalása, lényegkiemelés, saját vélemény megfogalmazása, szerepek szerinti előadás, logikai sorrend megállapítása, szövegek kiegészítése, bekezdések jelölése, titkosírás, keresztrejtvény, kézikönyvek használata. A második kötet a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódó szemelvényeket tartalmazza.

Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

1000 Ft750 Ft

db Kosárba

25%

Takács Marianna

PD-343Hej, írás, helyesírás! 2. osztály 1. kötet

Munkafüzet az íráskészség fejlesztéséhez és a helyesírási kompetencia alapozásához

A sorozat másodikosoknak készült része két kötetből áll. Az első kötet olyan játékos, differenciált feladatokat tartalmaz, amelyek a kis- és nagybetűk írásának gyakorlását, ismétlését teszik lehetővé.

Környezetismeret 1. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Baranyai Etelka - Boros Lajosné - Kovácsné Beke Mária - Takács Marianna

PD-381Környezetismeret 1. osztály 1. kötet

A kétkötetes munkatankönyv elsősorban saját élményekre, tapasztalatokra épít. A szerzők segítik az iskolai beilleszkedést, mivel először új környezetükkel, annak szokásaival ismertetik meg a tanulókat. Ezt követi a természet változásainak, az évszakok emberekre gyakorolt hatásának, az állatok viselkedésének és a növényvilág jellemzőinek megfigyeltetése. A tanulók megismerkedhetnek az emberi test felépítésével, az érzékszervek működésével, a testi higiéniára vonatkozó alapvető illemszabályokkal. Mindeközben egyszerű kísérleteket végeznek, tanulmányi sétákon vesznek részt. Az I. kötet feladatai az őszhöz és a télhez, a II. köteté pedig a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódnak.

Környezetismeret 1. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Baranyai Etelka - Boros Lajosné - Kovácsné Beke Mária - Takács Marianna

PD-382Környezetismeret 1. osztály 2. kötet

A kétkötetes munkatankönyv elsősorban saját élményekre, tapasztalatokra épít. A szerzők segítik az iskolai beilleszkedést, mivel először új környezetükkel, annak szokásaival ismertetik meg a tanulókat. Ezt követi a természet változásainak, az évszakok emberekre gyakorolt hatásának, az állatok viselkedésének és a növényvilág jellemzőinek megfigyeltetése. A tanulók megismerkedhetnek az emberi test felépítésével, az érzékszervek működésével, a testi higiéniára vonatkozó alapvető illemszabályokkal. Mindeközben egyszerű kísérleteket végeznek, tanulmányi sétákon vesznek részt. Az I. kötet feladatai az őszhöz és a télhez, a II. köteté pedig a tavaszhoz és a nyárhoz kapcsolódnak.

Környezetismeret 3. osztály 1. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék

1050 Ft787 Ft

db Kosárba

25%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-385Környezetismeret 3. osztály 1. kötet

A munkatankönyv első kötetében a tanulók továbbra is elsősorban saját tapasztalataikra, élményeikre építhetnek. Felfedezhetik a közvetlen környezetükben lévő anyagok újabb tulajdonságait. Megismerkedhetnek az időjárási jelenségekkel, a tájékozódás alapjaival és legfontosabb eszközeivel: az iránytűvel és a térképpel, valamint hazánk fővárosával, Budapesttel. Az élettelen környezet mellett természetesen foglalkoznak az élővilággal is. Sokat megtudhatnak az emberi szervezet működéséről, az egészségmegőrzés sokféle lehetőségéről. A tanulási módszerek között a megfigyelés, a mérés, a kísérlet, és az önálló tanulásra ösztönző gyűjtőmunka hangsúlyos.

Környezetismeret 3. osztály 2. kötet Mintaoldal Tartalomjegyzék Ugrás a weblapra

950 Ft712 Ft

db Kosárba

25%

Dr. Dámné Erdei Gabriella

PD-386Környezetismeret 3. osztály 2. kötet

második kötet

A munkatankönyv második kötetében a tanulók olyan feladatokkal találkozhatnak, amelyek a növények és az állatok életjelenségeivel, életfeltételeivel, az élőlények alkalmazkodási formáival kapcsolatos ismereteiket bővíthetik. A tanulási módszerek között a megfigyelés, a mérés, a kísérlet és az önálló tanulásra ösztönző gyűjtőmunka továbbra is hangsúlyos.

Szakiskolás informatika 9. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1145 Ft572 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-390Szakiskolás informatika 9.

tankönyv a kompetencia alapú oktatáshoz

A kilencedikes korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Az előző kerettanterv [OM 17/2004. (V. 20.)] tartalmára és követelményrendszerére épül. Foglalkozik az informatika alapjaival, az operációs rendszerrel, a szöveg- és képszerkesztéssel, illetve az internet felhasználási lehetőségeivel. Ennek megfelelően a leckék is négy fejezetbe rendeződnek. Az ismeretek átadásában kulcsszerepet a feladatok játszanak, amelyek életszerűek, praktikus szemléletet közvetítenek, a tanulók saját tapasztalatait is előhívják, tehát maradandóbb tudást eredményeznek.

Szakiskolás informatika 9. munkafüzet Mintaoldal Tartalomjegyzék

695 Ft347 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán-Fenyősné Kircsi Amália

PD-391Szakiskolás informatika 9. munkafüzet

munkafüzet a kompetencia alapú oktatáshoz

A munkafüzet a Szakiskolás informatika 9. című tankönyv anyagát segít feldolgozni, annak felépítését követi. A szerzők fejezetenként csoportosították a feladatokat, amelyek különböző nehézségűek, változatos tevékenységformákat igényelnek.

Szakiskolás informatika 10. Mintaoldal Tartalomjegyzék

1145 Ft572 Ft

db Kosárba

50%

Fenyős Zoltán - Fenyősné Kircsi Amália

PD-392Szakiskolás informatika 10.

tankönyv a kompetencia alapú oktatáshoz

A tizedikes korosztály nyelvi fejlettségéhez jól igazodó, olvasmányos tankönyv a gyakorlatot állítja a középpontba. Bővíti az előző évben szerzett informatikai ismereteket. Az előző kerettanterv [OM 17/2004. (V. 20.)] tartalmára és követelményrendszerére épül. Megtanítja, hogyan lehet előadásainkat a számítógép használatával érdekesebbé tenni. Foglalkozik azzal, hogyan lehet az adatokat táblázatos formába rendezni, azokkal számolni, és belőlük szemléletes diagramokat készíteni. Megtanítja, hogyan lehet a tevékenységeket lépésekre bontani, algoritmusokat létrehozni és leírni. Azzal is foglalkozik, hogyan lehet ismereteinket a könyvtár használatával bővíteni.

Társadalomismeret 10. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

990 Ft742 Ft

db Kosárba

25%

Kovács István - Kovácsné Bede Ágnes - dr. Kovács Ágnes - ifj. Kovács István

PD-396Társadalomismeret 10. feladatgyűjtemény

feladatgyűjtemény

A feladatgyűjtemény az azonos című tankönyvhöz készült, az abban foglaltakat segít feldolgozni. Sokrétű, változatos feladatai lehetőséget kínálnak ahhoz, hogy a tanulók megértsék a társadalmi jelenségeket, és felkészüljenek az állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ezért gyakoriak a szituációs gyakorlatok, a vitára, véleményformálásra ösztönző kérdések. A szerzők a feladatokat nem leckék, hanem fejezetek szerint csoportosították, így a széles kínálatból a pedagógusok maguk választhatják ki azokat a feladatokat, amelyeket fel akarnak dolgoztatni. Esetenként figyelembe vehetik a tanulók érdeklődését is.

Társadalomismeret és etika 11. feladatgyűjtemény Mintaoldal Tartalomjegyzék

850 Ft636 Ft

db Kosárba

25%

Kovácsné Bede Ágnes - dr. Kovács Ágnes - Kovács István - Kovácsné Nyitrai Anikó

PD-398Társadalomismeret és etika 11. feladatgyűjtemény

A feladatgyűjtemény az azonos című tankönyvhöz készült, az abban foglaltakat segít feldolgozni. Sokrétű, változatos feladatai elsősorban a társadalomismerethez kapcsolódnak, de számos erkölcsi kérdést is érintenek, illetve a felelős társadalmi szerepvállalás, a demokratikus közéletben való aktív részvétel, a munka és a magánéleti helytállás etikai vonatkozásait is felvillantják.

title×

text

okmégse

title×

text

ok