Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő

Iskola-előkészítő

Kiadványainkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik tudatosan törekednek arra, hogy gyermekeik zökkenőmentesen, kudarcok nélkül kezdjék meg, majd eredményesen folytassák iskolai tanulmányaikat. Gondoljuk végig, mit tehet Ön! Tanulni akar gyermekével, vagy szeretné megtanítani tanulni, azaz egyedül helytállni? Amikor gyermekét helytállásra neveli-oktatja, akkor az életre készíti fel. Az önálló tanulás képességével párhuzamosan fejlődik gyermeke önbizalma, kialakul kötelesség- és felelősségtudata, magasabb szintre kerül problémamegoldó gondolkodása, megjelenik empátiás képessége. Nyilván minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke az iskolába lépve elinduljon a helyes úton. Ehhez a felkészítő munkához kínálunk segítséget, elméleti és gyakorlati útmutatást.

Kiadványainkat azoknak a szülőknek ajánljuk, akik tudatosan törekednek arra, hogy gyermekeik zökkenőmentesen, kudarcok nélkül kezdjék meg, majd eredményesen folytassák iskolai tanulmányaikat. Gondoljuk végig, mit tehet Ön! Tanulni akar gyermekével, vagy szeretné megtanítani tanulni, azaz egyedül helytállni? Amikor gyermekét helytállásra neveli-oktatja, akkor az életre készíti fel. Az önálló tanulás képességével párhuzamosan fejlődik gyermeke önbizalma, kialakul kötelesség- és felelősségtudata, magasabb szintre kerül problémamegoldó gondolkodása, megjelenik empátiás képessége. Nyilván minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke az iskolába lépve elinduljon a helyes úton. Ehhez a felkészítő munkához kínálunk segítséget, elméleti és gyakorlati útmutatást.

Értelmi képességek

A tanulás eredményességét meghatározó feltételek között fontos szerepe van az értelmi képességeknek. Az iskolába lépéshez jól rögzíthető, tartós figyelemre van szükség, amelyet gyermeke meg is tud osztani különböző személyek, tevékenységek között. Észre kell vennie az apró eltéréseket, vagyis jó megfigyelőnek kell lennie. (Ez a szándékos vagy tervszerű észlelés képessége.) Nem jelenthet gondot számára a tanult ismeretek megőrzése, felidézése. Az elemi műveletek mellett egyre inkább használnia kell problémamegoldó gondolkodását, különben nem tud beilleszkedni, megtanulni írni, olvasni, önállóan dolgozni. Ezekre a kihívásokra fel kell készítenie gyermekét. Hogyan? Sok-sok gyakorlással, amelyhez szakmailag megalapozott, tartalmas kiadványokat ajánlunk.

Motoros képességek

Az iskolaérettséghez az Ön gyermekének számos motorikus vagyis mozgásos képességet kell megfelelő szinten elsajátítania. Ha fejletlenek, pontatlanok a nagymozgások (pl. járás, futás, ugrás, dobás), akkor akadályozni fogják a kis- vagy finommozgások (pl. írás, rajzolás, kézimunka) fejlődését is. A problémák innen csak halmozódhatnak, mert a finommozgások fejletlensége legtöbbször a vizuális észlelés hiányosságaival jár együtt. Sőt a nehézségekkel küzdő gyermekeknél gyakori lehet az iránytévesztés, az oldalak felcserélése és a térben való elhelyezkedés zavara. Valamennyi felsorolt zavar kezelhető, de meg is előzhető! Válassza kiadványainkat, hogy ne az iskolai kudarcok és nehézségek határozzák meg gyermeke későbbi életét!

Érzelmi, akarati és szocializációs képességek

Ahhoz, hogy az Ön gyermeke be tudjon illeszkedni az óvoda és az iskola rendjébe, érzelmi, akarati és szocializációs képességeinek egyaránt optimális szintűnek kell lennie. Ha nem lesz megfelelő a kapcsolata társaival és a felnőttekkel, akkor nem fogja magát jól érezni a közösségben. A peremhelyzet rontani fogja teljesítményét. Tartós baráti kapcsolatok nélkül magányossá válik. Ha bizalmatlan marad a felnőttekkel, nehezebben kaphat tőlük segítséget. Ha nem fogad szót, akkor nem tudnak felelősséget vállalni érte. Ezekből a példákból is egyértelmű, hogy gyermekének mindenképpen meg kell tanulnia azokat a szabályokat, normákat, amelyek a közösségi életét szabályozzák. A tanulás nem könnyű feladat, de szakmailag megalapozott, tartalmas kiadványainkkal játéknak fog tűnni!

Anyanyelvi képességek

Az anyanyelvet minden gyermeknek hatéves korára tökéletesen el kell sajátítania. Mit jelent ez? Árnyaltan kell kifejeznie gondolatait és érzelmeit. Egy adott képről vagy témáról néhány összefüggő mondatban tudnia kell beszélni. Szókincsének közel 2000 szót kell tartalmaznia. Ez a fejlett szóbeliség alapozza meg aztán az írásbeli tanulást. Az Ön gyermeke hol tart a fejlődésben? Fejlett a beszédkészsége? Elég bő a szókincse? Esetleg beszédhibája van? A fejletlenség akadályoz mindenféle tanulást. Sőt, vizsgálatokkal azt is bebizonyították, hogy azok a gyermekek, akik nem tudják kellően kifejezni magukat, hajlamosabbak az agresszivitásra. Ha Ön gondoskodni akar a problémák megelőzéséről, számos kiadványunk között biztosan talál segítséget.

Kreatív ceruzás-matricás

A kisfiúk és kislányok többsége szeret rajzolni, matricázni. Kiadványainkkal az önfeledt kikapcsolódás lehetőségét biztosítjuk, amelybe az anyukák és apukák is bátran bekapcsolódhatnak. Növeli a gyermekek önbizalmát, fejleszti önképüket. Ezeket a kiadványokat a gyermekek biztosan élvezni fogják!

title×

text

okmégse

title×

text

ok