Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Tankönyv

Tankönyv

A 2018/2019-es Tankönyvjegyzéken szereplő kiadványaink

Informatika

NAT 2012

Az iskolákban az új kerettantervek – 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet – a 2013–2014-es tanévben az 1., 5. és 9. évfolyamon, majd felmenő rendszerben a 2014–2015-ös tanévben a 2., 6. és 10. évfolyamon kerülnek bevezetésre. A Pedellus Tankönyvkiadó e rendeletnek megfelelően átdolgozta kiadványait. Az alábbi listában az új kerettantervnek megfelelő engedéllyel rendelkező könyveink találhatók:

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

Társadalomismeret

Erkölcstan, etika

Környezetismeret

Matematika

Napközi

Szakképzés

Biológia, egészségtan

Ének-zene

Fizika

Földrajz

Hon- és népismeret

Kémia

Könyvtárhasználat

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Német nyelv

Orosz nyelv

Pszichológia

Rajz és vizuális kultúra

Tájvédelem

Tánc és dráma

Romani

title×

text

okmégse

title×

text

ok