Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Pedagógia

Pedagógia

Szakmailag színvonalas, korszerű ismereteket közvetítő kézikönyveinkkel azoknak a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk megkönnyíteni, akik elkötelezett hívei az önképzésnek, nyitottak az új eljárások, módszerek, stratégiák iránt és ezeket szívesen adaptálják saját tanítási gyakorlatukba. Kiadványainkban olyan helyzetek, szituációk megnyugtató megoldására is találnak segítséget, mint a nehezen nevelhető, akadályozott és tanulási zavarral küzdők oktatása-nevelése. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, azoknak a jó képességű gyermekeknek és fiataloknak a támogatását, akik társaiknál gyorsabb ütemben fejlődnek. Szakkönyveinkben számos tanáccsal, ötlettel találkozhatnak, amelyek birtokában speciális képzettség nélkül is elérhetik, hogy különböző képességű, eltérő szociális helyzetű tanítványaik örömüket leljék a tanulásban, s képességeiknek megfelelő szintű iskolai végzettséget szerezhessenek.

Szakmailag színvonalas, korszerű ismereteket közvetítő kézikönyveinkkel azoknak a pedagógusoknak a munkáját szeretnénk megkönnyíteni, akik elkötelezett hívei az önképzésnek, nyitottak az új eljárások, módszerek, stratégiák iránt és ezeket szívesen adaptálják saját tanítási gyakorlatukba. Kiadványainkban olyan helyzetek, szituációk megnyugtató megoldására is találnak segítséget, mint a nehezen nevelhető, akadályozott és tanulási zavarral küzdők oktatása-nevelése. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, azoknak a jó képességű gyermekeknek és fiataloknak a támogatását, akik társaiknál gyorsabb ütemben fejlődnek. Szakkönyveinkben számos tanáccsal, ötlettel találkozhatnak, amelyek birtokában speciális képzettség nélkül is elérhetik, hogy különböző képességű, eltérő szociális helyzetű tanítványaik örömüket leljék a tanulásban, s képességeiknek megfelelő szintű iskolai végzettséget szerezhessenek.

Óvodapedagógia

Kiadványainkat leendő, kezdő és a pályán már hosszú évek óta jelen lévő óvodapedagógusoknak egyaránt jó szívvel ajánljuk. Szerzőink számos kipróbált foglalkozási vázlatot, mérőeszközt, játék- és ötlettárat állítottak össze annak érdekében, hogy munkájukat minél hatékonyabban és eredményesebben tudják végezni. Kiadványaink a gyakorlati munka elméleti hátterét is megvilágítják, a legkorszerűbb szakirodalom alapján összefoglalják azokat az ismereteket, amelyeket a gyermekeket gondozó – nevelő – szocializáló – fejlesztő szakemberek mindennapi munkájukban a leginkább hasznosítani tudnak.

Osztályfőnöki munka

Az osztályfőnökség rendkívül összetett és nehéz feladatkör, számos olyan elemmel, amely nélkül egy iskola nem működhet hatékonyan. Ilyen pl. a diákokkal való személyes törődés, a fejlődésüket segítő rendszeres pozitív visszajelzés, biztonságérzetük megteremtése, az összekötő szerep vállalása az iskola és az osztály, valamint az iskola és a szülők között, a szocializálódás elősegítése. Ezért erre a munkára a jövőben is szükség lesz. Kiadványaink azt a célt szolgálják, hogy a diákok bizalommal, bátran forduljanak osztályfőnökeikhez, a szülők és az iskola közötti viszony élőbb legyen, az osztályfőnök pedig magabiztosan, tudatosan irányíthassa azt a csoportot, amelyet több évre a gondjaira bíztak.

Tantárgypedagógia

Milyen céljai, feladatai vannak az adott tantárgy tanításának? Hogyan változott a műveltséganyag tartalma, mennyisége az idők folyamán a tantervi szabályozók tükrében? Hogyan épül fel a tanmenet, a tematikus terv, az óraterv és az óravázlat? Milyen módszereket és munkaformákat alkalmazhatunk tanítás során? Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre az ismeretek megszilárdításához? Hogyan ellenőrizhetjük az ismeretek elsajátítását, alkalmazását? Hogyan értékeljünk? Mit tehetünk, ha átlagostól eltérő gyermekeket kell tanítanunk? Ezekre és számos más kérdésre adnak választ módszertani kézikönyveink, melyeket leendő és gyakorló pedagógusoknak egyaránt ajánljuk.

Fejlesztő pedagógia

Tanácstalan, mert gyermeke vagy tanítványa a sok segítség, magyarázat és gyakorlás ellenére is gyengén teljesít az iskolában? Tehetetlennek érzi magát, mert a tanulásra fordított idő és energia nincs összhangban az eredményekkel? Elgondolkodott már azon, hogy gyermeke vagy tanítványa részképességei életkorának megfelelő szinten működnek-e? Képes ezt szakképzettség nélkül egyedül felismerni, megítélni? Vannak információi a tanulási nehézségekről, zavarokról? Kiadványaink a szülők és normál osztályban tanító pedagógusok önképzését segítik, annak érdekében, hogy a problémákat időben megelőzhessék, vagy ha már jelentkeznek, akkor megfelelő fejlesztéssel hatásukat csökkenthessék.

Pszichológia

Napjainkban senki sem engedheti meg magának, hogy ne „foglalkozzon” pszichológiával, mivel életünk szinte minden területét érinti. Gondoljuk csak végig a következő kérdéseket: Miért tudunk olvasni? Hogyan hatnak saját gyermekkori tapasztalataink arra, ahogyan saját gyermekeinket neveljük? A férfiak vagy a nők empatikusabbak? Fokozható-e a tanulás hatékonysága energiaitalokkal? Hogyan szabadulhatunk meg a játékszenvedélytől? A pszichológusok, miközben az emberi viselkedést és mentális folyamatokat tanulmányozzák, efféle kérdések megválaszolásán dolgoznak. E tudomány igen szerteágazó, kiadványaink – vállalt küldetésünknek megfelelően – elsősorban a nevelés-oktatás témakörökhöz kapcsolódnak.

Tánc, játék, dráma

Bár kiadványainkat látszólag három különböző témakörből válogattuk össze, célkitűzéseiket tekintve nagyon is hasonlítanak: a személyiség- és képességfejlesztés hatékony eszközei. Többnyire társas, csoportos tevékenységet igényelnek, amelyeken keresztül mélyebben megismerhetjük önmagunkat, megtanulhatjuk a toleranciát, új barátokat szerezhetünk, élvezhetjük egy jó, összetartó közösség támogatását, sőt elsajátíthatjuk az önmegvalósítás olyan lehetőségeit, ahol a másik félreállítása, legázolása nélkül juthatunk előre - egyszóval megtanulhatunk békében, harmóniában együtt élni.

Tanulásmódszertan

Napjainkra lejárt a befejezhető tanulás ideje. Az iskolában megszerzett ismeretek rohamléptekben avulnak el. Gyorsan változó világunkban a mindennapi élethez és a sikeres karrierhez is újabb és újabb információk megszerzésére van szükség. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy olyan módszerek, stratégiák birtokában legyünk, amelyekkel a tanulás folyamata hatékonyabbá tehető, egyénre szabható, az elsajátított ismeretek pedig hosszú távon megmaradnak. Kiadványaink az élethosszig tartó tanulás igényének kialakításában és azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésében segítenek, amelyek - a kor követelményeinek, és elvárásainak eleget téve – a formális és informális tanulást egyaránt eredményesebbé teszik.

title×

text

okmégse

title×

text

ok