Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Szórakoztató > Játékos matematika > Számdetektív sorozat > Számdetektív – Nyomozás a hat földrészen

Számdetektív – Nyomozás a hat földrészen

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • A feladatok alkalmasak az első osztályos tananyag ismétlésére, gyakorlására.
  • A rajzos útmutatók, mintapéldák és az önellenőrzést lehetővé tevő „mágikus lencse” segítségével a gyermekek egyedül is képesek használni a kiadványt.
  • A füzethez puzzle-melléklet tartozik, amely segíti a „nyomozást”, ugyanakkor nagyszerű készségfejlesztő játék is.

Fejlesztési lehetőségek:A füzet játékosan gyakoroltatja a számok bontását, a pótlást, az összeadást, a kivonást két, illetve több taggal előbb a tízes, majd a húszas számkörben. A gyermekeknek lehetőségük van a műveletek sorrendjére vonatkozó szabályok közül a zárójel használata nélkül, balról jobbra haladás szabályának alkalmazására. Több feladat a műveleti és relációs jelek pótlását kéri. Az elemi számolási készség összetevői közül felidézhetik a számlálást, a számkép-felismerést, gyakorolhatják a számolvasást. Találkoznak a páros és páratlan számokkal, a sorszámokkal és a számszomszédokkal. A mérés témakört készíti elő a mennyiségek becsléssel történő összehasonlítása, illetve az alkalmi eszközzel történő mérés. A gyermekek lehetőséget kapnak a római számok átismétlésére is. A kiadványban helyet kaptak nyitott mondatok, és időméréssel kapcsolatos feladatok is. A szabály felismerésére vonatkozó feladatok fejlesztik a gondolkodást.

A sorozat további tagjai

title×

text

okmégse

title×

text

ok