Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Készség- és képességfejlesztés > Matematika > Sikeres lehetsz… > Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - számolás, gondolkodás 4. osztály

Sikeres lehetsz a készség- és képességmérésben - számolás, gondolkodás 4. osztály

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Színes, vidám feladatokkal fejleszti a gyermekek számolási és gondolkodási képességeit.
  • Lehetővé teszi a mérőeszközök típusfeladatainak megismerését.
  • Tartalmazza a megoldásokat ezért a gyermekek önellenőrzést végezhetnek.

Fejlesztési lehetőségek:A 4. évfolyamos országos mérés – ma már nem kötelezően - a tanulás, az értelmi fejlődés szempontjából alapvető jelentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, kritériumorientált felmérését szolgálja. A méréseken a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia néhány alapkomponensét (számolási, rendszerező és kombinatív képesség) is vizsgálják, ezek típusfeladatait ismerhetik meg a tanulók a kiadvány segítségével. A mérés eredményei összevethetőek korábbi képességszint vizsgálatok – gondoljunk csak a DIFER-re – eredményeivel, így tájékoztatnak az iskolai fejlesztés eredményességéről, másrészt diagnózist adnak az 5-6. évfolyam fejlesztési feladatainak a tervezéséhez. Mivel az elemi számolási képesség és gondolkodási műveletek fejletlensége akadályozza a magasabb fokú matematika és a természettudományok elsajátítását, ezért a pedagógusnak és az szülőknek is érdeke, hogy tájékozódhasson a gyermekek aktuális képességszintjéről, az esetleges korrekciók szükségességéről.

A sorozat további tagjai

title×

text

okmégse

title×

text

ok