Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Anyanyelvi képességek > Az óvodáskorú gyermek megismerése és fejlesztése > Melléklet - Anyanyelvi képességek

Melléklet - Anyanyelvi képességek

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Az eszközök rakosgatása jó játék, amely élményalapúvá teszi a fejlesztést.
  • Biztosítja a hibajavítás lehetőségét, ezért a gyermek motivációja nem sérülhet.
  • A gyermek kezébe csak azok az eszközök kerülhetnek, amelyek az adott feladat megoldásához szükségesek. Ez fókuszálja a figyelmet, erősíti a koncentrációt.

Fejlesztési lehetőségek:A kommunikáció, a kifejezőkészség, a beszéd révén tetten érhető a gyermek szocializálódása, belső élmény- és képzetvilága, értelmi fejlődése, s természetesen az iskolakészültsége is. Fejlesztésük tehát alapfeladat, amelyhez a kiadványunkhoz kapcsolódó melléklettel is szeretnénk segítséget adni. Az első részben a beszédstílus, -légzés, -tempó, fonémahallás, hangerő, hangsúly fejlesztését tűzték ki célul az alkotók. A második rész a beszédértés fejlesztésére vonultat fel sokszínű játékokat. A harmadik és a negyedik rész pedig a gyermek nyelvi fejlettségét és nyelvi szocializációját fejleszti. A fejlesztés során a játékosság alapvető szempont, mivel ez az egyetlen tevékenység, amely nem járhat kudarcérzéssel, tehát nem sérül a gyermek motiváltsága.

title×

text

okmégse

title×

text

ok