Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Motoros képességek > Az óvodáskorú gyermek megismerése és fejlesztése > Melléklet - Testi érettség, motoros képességek

Melléklet - Testi érettség, motoros képességek

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Az eszközök rakosgatása jó játék, amely élményalapúvá teszi a fejlesztést.
  • Biztosítja a hibajavítás lehetőségét, ezért a gyermek motivációja nem sérülhet.
  • A gyermek kezébe csak azok az eszközök kerülhetnek, amelyek az adott feladat megoldásához szükségesek. Ez fókuszálja a figyelmet, erősíti a koncentrációt.

Fejlesztési lehetőségek:A motoros képességek összetett rendszert alkotnak. A laterális dominanciák bejáratása, erősítése a két agyfélteke közötti kommunikációt fejleszti, mely az olvasott szöveg feldolgozásában és a betűelemek írásában játszik fontos szerepet. Az erőnléti, gyorsasági és állóképességet fejlesztő játékok a figyelmi funkciók erősödését, a megismerő folyamatok jobb szervezését eredményezik. A kúszás, mászás, járás és egyensúlyozó gyakorlatok a mozgáskoordinációt alapozzák meg, valamint összehangolt működésre késztetik a két agyféltekét. Az emberrajz fejlődése kiváló indikátora a grafomotoros képesség fejlődésének. Tájékoztat a ceruzafogás, a nyomaték mikéntjéről, az iránydominanciák, a síkban való tájékozódás, az emberi testről szerzett tudás, valamint a sémaábrázolás szintjéről. Az eszközzel való bánni tudást (ceruza, olló, papír, lufi), s ezzel együtt a szem-kéz koordinációt a játékgyűjtemény szintén sokoldalúan igyekszik fejleszteni. A térben és síkban való tájékozódás egyrészt a vizuális észlelés területén segíti az azonos, de eltérő pozíciójú formák (például b, d, p) megkülönböztetését, másrészt fejleszti az iránydominanciák kialakulását és a téri relációkat jelölő szavak értelmezését. A testsémához köthetően a mozgásutánzás, a csukott szemmel végzett játékok a mozgásképzetek fejlesztését, a testünk, izmaink feletti kontroll gyakorlását, valamint a mozgástervezés képességét trenírozzák.

title×

text

okmégse

title×

text

ok