Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Motoros képességek > Ugróiskola - Szemezgető

Ugróiskola - Szemezgető

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • A gyűjtemény elsősorban a motoros és az anyanyelvi képességeket fejleszti.
  • Tartalmazza a versekhez, mondókákhoz kapcsolt mozdulatsorok leírását és felsorolja a fejleszthető képességterületeket is.
  • Kiválóan használható óvodai foglalkozási tervek készítéséhez.

Fejlesztési lehetőségek:A füzet eredetileg elsősöknek készült, az írás- és olvasástanítást előkészítő szakasz segédanyagként, de játékossága és nyelvi anyaga miatt óvodások fejlesztésére is jól használható. Az első fejezet versei, mondókái kifejezetten a grafomotoros képességeket fejlesztik. Ezek mondogatása közben a gyermekek betűelemeket megjelenítő mozdulatokat tesznek, vagy rajzolnak, amivel játékos formában az írás tanulását alapozzák. A második fejezetben a beszédtechnikát (artikulációt, helyesejtést) fejlesztő mondókák, nyelvtörők kaptak helyet, amelyek az anyanyelvi képességek erősítését szolgálják. A harmadik fejezet mozdulatsorokkal kísért mondókái, versei, játékai a motoros (nagymozgás, térészlelés, testséma, szem-kéz és szem-láb koordináció, irányok, relációs szókincs, jobb-bal) és verbális (testrészek, irányok, cselekvések, színek) képességek egyidejű fejlesztését segítik. A negyedik fejezet mondókáit, verseit kézlazító, pihentető gyakorlatokhoz, ujjtornához lehet felhasználni. A füzet végén a szerzők bemutatnak néhány testsémát, egyensúlyozási képességet, téri orientációt; vizuális, taktilis és auditív észlelést fejlesztő játékot is.

title×

text

okmégse

title×

text

ok