Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Értelmi képességek > Az eredményes iskolakezdésért sorozat > Az eredményes iskolakezdésért 3.

Az eredményes iskolakezdésért 3.

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Nem kell hosszasan keresgélnie, mert szerzőink a legjobb fejlesztő feladatokat gyűjtötték össze.
  • Azok az alsós tanulók is eredményesen használhatják, akik lemaradtak a fejlődésben a társaik mögött.
  • Aktív felnőtt segítséget igényel, így segíti a felnőtt-gyermek érzelmi kötődés kialakítását, elmélyítését.

Fejlesztési lehetőségek:Minden nyelv alapját néhány száz relációszó, a relációszókincs képezi. Ezek a szavak dolgok, tulajdonságok, folyamatok közötti viszonyokat fejeznek ki. A magyar nyelvben ragoknak és igekötőknek is van ilyen szerepük. Ezekre a gyakorlatok között is találunk példákat. A relációs szókincs fejlesztése közben fejlődik gyermeke szövegértése, bővül szókincse. Az elemi számolás – kutatások szerint – a legjobban fejleszthető készség, de szorosan összefügg az általános értelmességgel, így aki itt lemarad, annak később szinte minden területen hátrányai lesznek. Fontos tehát a fejlesztése. A feladatok a számlálást, a számkép-felismerést, az eszközös műveletvégzést, a számképek olvasását gyakoroltatják. A tapasztalati következtetés fejletlensége akadályozza a hallott és olvasott szövegek megértését, így végső soron a tanulást.

A sorozat további tagjai

title×

text

okmégse

title×

text

ok