Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Értelmi képességek > Ugróiskola - Előkészítő munkafüzet

Ugróiskola - Előkészítő munkafüzet

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Megkönnyíti az óvoda-iskola átmenetet, illetve fejletlenség, lemaradás esetén segíti a felzárkóztatást.
  • A feladatok úgy épülnek egymásra, hogy a kisdiákok gyakran önellenőrzéssel követhetik megoldásaiknak helyességét.
  • Bármely tankönyvcsalád mellett használható, mert a közös követelményrendszer alapján készült.

Fejlesztési lehetőségek:A munkafüzet épít a gyermek már meglévő ismereteire, ösztönös nyelvhasználatára. A mondókák, versek, találós kérdések, népi játékok fejlesztik gyermeke szókincsét. Ugyanakkor a ritmus, a beszédészlelés és -értés, a helyes kiejtés, az akusztikus memória, a nyelvi leleményesség is fejleszthető általuk. A meglévő szókészlet aktiválásának és bővítésének másik forrása a kötet képanyaga, amellyel a beszéd, a fantázia, esztétikai érzék egyaránt fejleszthető. A feladatok jelentős része az olvasás és írás elsajátításához szükséges részkészségeket fejleszti, mint pl. testkép, figyelem, emlékezet, formafelismerés, téri tájékozódás, ritmus, nagymozgás, finommozgás, szerialitás, szókincsfejlesztés, beszédértés, beszédhanghallás, beszédbátorság.

title×

text

okmégse

title×

text

ok