Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Értelmi képességek

Értelmi képességek

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Hasznos, bevált kiadványok olyan szülőknek, akik információkat szeretnének kapni az értelmi képességekről és fejlesztési lehetőségeikről.
  • Szerzőink, munkatársaink olyan szakemberek, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek a prevenció (megelőzés) és a korrekció (problémák kezelése) területén.
  • Változatos, játékos, differenciált gyakorlataink minden részterületet és képességi szintet lefednek, így biztosítják az átfogó, komplex fejlesztést.

A kiadványokról:A tanulás eredményességét meghatározó feltételek között fontos szerepe van az értelmi képességeknek. Az iskolába lépéshez jól rögzíthető, tartós figyelemre van szükség, amelyet gyermeke meg is tud osztani különböző személyek, tevékenységek között. Észre kell vennie az apró eltéréseket, vagyis jó megfigyelőnek kell lennie. (Ez a szándékos vagy tervszerű észlelés képessége.) Nem jelenthet gondot számára a tanult ismeretek megőrzése, felidézése. Az elemi műveletek mellett egyre inkább használnia kell problémamegoldó gondolkodását, különben nem tud beilleszkedni, megtanulni írni, olvasni, önállóan dolgozni. Ezekre a kihívásokra fel kell készítenie gyermekét. Hogyan? Sok-sok gyakorlással, amelyhez szakmailag megalapozott, tartalmas kiadványokat ajánlunk.

Érdekli mit fejleszthet ezekkel?

Az óvodáskorú gyermek megismerése és fejlesztése

A sorozat az óvodáskorú gyermekek teljes körű megismeréséhez és tudatos fejlesztéséhez kínál segítséget. A kötetek az elméleti háttér bemutatása után olyan módszereket és eszközöket ismertetnek, amelyek lehetővé teszik a gyermekek életkornak leginkább megfelelő, pszichológiai vizsgálatokkal igazolt és támogatott fejlesztését. A sorozat tizenegy kötetből áll, melyek közül hat a megismerést, négy a fejlesztést szolgálja. Egy kötet az iskolaérettség vizsgálatával foglalkozik. A megismerésre vonatkozó elmélet rövidített változatát a fejlesztő kötetek is magukba foglalják, hogy könnyebb legyen a kialakított rendszerben tájékozódni.

Az eredményes iskolakezdésért sorozat

A szerzők óvodások és kisiskolás korúak fejlesztéséhez kínálnak olyan feladatokat, amelyek képi világa a gyermeki környezet megszokott cselekvéseihez, történéseihez kapcsolódik. Ez is erősíti a gyakorlási kedvet. Képességterületek szerint csoportosították a feladatokat, hogy megkönnyítsék az érdeklődők tájékozódását. Ezek megoldási sorrendje nem feltétlenül azonos az oldalak sorrendjével, a gyermekek érési sajátosságait, aktuális fejlettségi szintjét és életkorát figyelembe véve, hiányosságaik alapján célszerű közöttük válogatni.

Barangolás Betűországban sorozat

Ugróiskola - Előkészítő munkafüzet

Ahhoz, hogy az óvodából érkező kisgyermekek zökkenőmentesen be tudjanak illeszkedni a számukra szokatlan és idegen iskolai életbe, sok segítségre, figyelemre, türelemre van szükségük. Ebben az átmeneti időszakban előzetes felmérés alapján a pedagógusok megpróbálják olyan – közel azonos – szintre hozni képességeiket, melyek birtokában eredményes lesz az iskolai beilleszkedés, az olvasás és írás elsajátítása. Ehhez a differenciált fejlesztőmunkához kínálunk változatos feladatokat, amelyeket otthoni gyakorláshoz is fel lehet használni.

Tanulságos mesék…

A sorozatban mesegyűjteményeket jelentetünk meg, amelyek a gyermekeket közelről érintő és érdeklő rövid történeteket tartalmaznak. A válogatásokban nép- és műmesék is helyet kaptak, köztük a magyar és a világirodalom legkedvesebb darabjai. Minden meséhez két-három képességfejlesztő feladat is kapcsolódik, így a gyermekek a mesehallgatás vagy –olvasás szüneteiben is gyakorolhatnak, tovább erősíthetik képességeiket.

1050 Ft

Iskolai sikerkalauz sorozat

Pszichológus szerzőnk azokhoz a szülőkhöz szól, akik szeretnének több információt megtudni a tanulási zavarokról, megelőzésükről és kezelésükről. A kötetek átfogó képet adnak arról, mit tehet a szülő azért, hogy gyermeke iskolai pályafutása sikeres és eredményes legyen. Az elméleti háttér bemutatása mellett számos gyakorlati tanáccsal, ötlettárakkal segíti azokat a tanácstalan szülőket, akik gyermekük fejlődésében rendellenességeket tapasztalnak, és meg akarják előzni, hogy ezek az iskolás évek alatt komoly tanulási zavarrá fejlődjenek.

Játsszunk a formákkal és a színekkel! sorozat

A matematika tanulása nem korlátozódik csupán a számtanra, már az óvodáskorú gyermekek is számos tapasztalatot szereznek, amelyek a geometriai vagy a mérésekkel kapcsolatos ismereteiket bővítik. A kiadványok elsősorban alkotásra (kifestő, matricás, „Készítsd magad!” mesekönyvek) épülnek, így a gyermeki fantázia, illetve a kézügyesség fejlesztésére is alkalmasak.

Csodafa

Hol található a Csodafa? Mit kell ahhoz tenni, hogy csupasz ágain újra levelek zöldelljenek és virágok nyíljanak? Ezekre a kérdésekre a gyermekek egy fantasztikus mesebirodalomban kaphatnak válaszokat, ha megtalálják az oda vezető utat a www.csodafa.hu weboldalon. Sok-sok feladat és izgalmas próbatétel vár itt azokra az ügyes és bátor jelentkezőkre, felhasználókra, akik vállalják, hogy segítenek megtörni a tündérfát sújtó gonosz varázslatot.

Szám-móka

Ez a füzet az elemi matematikai képességeket fejleszti, így az iskolai matematikatanulás előkészítését szolgálja. A gyermekek ötletes rajzok, kedves mondókák segítségével könnyen megjegyezhetik 0-tól 10-ig a számok nevét és vizuális képét. A számolvasás mellett gyakorolhatják a számlálást (Miből mennyi van a képen?) és a számkép-felismerést (Rajzolj annyi pöttyöt, ahány nyuszit látsz a képen!). Kipróbálhatják a számjegyek írását is. Olyan feladatok is helyet kaptak a páratlan oldalakon, amelyek a vizuális észlelést, a figyelmet, a logikát, a szabálytudatot és a tájékozódást fejlesztik.

Számdetektív – Nyomozás a Tízes körzetben

Arti, a számdetektív számos rejtéllyel találkozik a Tízes körzetben, s nyomozása csak akkor lehet eredményes, ha a gyerekek maguk is a kalandok részeseivé válnak, s megoldják a rejtélyes esetek felderítéséhez szükséges feladatokat. Minden oldalon új kaland kezdődik, ezért a feladatok megoldási sorrendje a gyermekek igényei és képességei szerint változhat. A füzet szép, színes rajzai szemléletessé teszik a matematikai fogalmak megértését, így játékos, szórakoztató időtöltéssé teszik a tanulást.

JátékoSAKK

Ezt a füzetet kezdő sakkozóknak készítettük. Az ifjú játékosok megismerkedhetnek a sakktáblával és a bábukkal, valamint a legfontosabb alapszabályokkal. Egy gonosz sárkány gondoskodik arról, hogy a Fehér király megtanuljon sakkozni, s vele együtt a füzetet fellapozó gyermekek is. De szerepel a mesében egy bátor, jószívű herceg, egy szépséges királykisasszony, valamint számos udvari lóti-futi, akik sokat segítenek abban, hogy a képességfejlesztés és a sakktanulás egyaránt eredményes legyen.

title×

text

okmégse

title×

text

ok