Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Anyanyelvi képességek

Anyanyelvi képességek

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Hasznos, bevált kiadványok olyan szülőknek, akik információkat szeretnének kapni az anyanyelvi képességekről és fejlesztési lehetőségeikről.
  • Szerzőink, munkatársaink olyan szakemberek, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek a prevenció (megelőzés) és a korrekció (problémák kezelése) területén.
  • Változatos, játékos, differenciált gyakorlataink minden részterületet és képességi szintet lefednek, így biztosítják az átfogó, komplex fejlesztést.

A kiadványokról:Az anyanyelvet minden gyermeknek hatéves korára tökéletesen el kell sajátítania. Mit jelent ez? Árnyaltan kell kifejeznie gondolatait és érzelmeit. Egy adott képről vagy témáról néhány összefüggő mondatban tudnia kell beszélni. Szókincsének közel 2000 szót kell tartalmaznia. Ez a fejlett szóbeliség alapozza meg aztán az írásbeli tanulást. Az Ön gyermeke hol tart a fejlődésben? Fejlett a beszédkészsége? Elég bő a szókincse? Esetleg beszédhibája van? A fejletlenség akadályoz mindenféle tanulást. Sőt, vizsgálatokkal azt is bebizonyították, hogy azok a gyermekek, akik nem tudják kellően kifejezni magukat, hajlamosabbak az agresszivitásra. Ha Ön gondoskodni akar a problémák megelőzéséről, számos kiadványunk között biztosan talál segítséget.

Érdekli mit fejleszthet ezekkel?

Az eredményes iskolakezdésért sorozat

A szerzők óvodások és kisiskolás korúak fejlesztéséhez kínálnak olyan feladatokat, amelyek képi világa a gyermeki környezet megszokott cselekvéseihez, történéseihez kapcsolódik. Ez is erősíti a gyakorlási kedvet. Képességterületek szerint csoportosították a feladatokat, hogy megkönnyítsék az érdeklődők tájékozódását. Ezek megoldási sorrendje nem feltétlenül azonos az oldalak sorrendjével, a gyermekek érési sajátosságait, aktuális fejlettségi szintjét és életkorát figyelembe véve, hiányosságaik alapján célszerű közöttük válogatni.

Az óvodáskorú gyermek megismerése és fejlesztése

A sorozat az óvodáskorú gyermekek teljes körű megismeréséhez és tudatos fejlesztéséhez kínál segítséget. A kötetek az elméleti háttér bemutatása után olyan módszereket és eszközöket ismertetnek, amelyek lehetővé teszik a gyermekek életkornak leginkább megfelelő, pszichológiai vizsgálatokkal igazolt és támogatott fejlesztését. A sorozat tizenegy kötetből áll, melyek közül hat a megismerést, négy a fejlesztést szolgálja. Egy kötet az iskolaérettség vizsgálatával foglalkozik. A megismerésre vonatkozó elmélet rövidített változatát a fejlesztő kötetek is magukba foglalják, azért, hogy könnyebb legyen a kialakított rendszerben tájékozódni.

Ugróiskola - Szemezgető

A kiadvány az előkészítő időszak képességterületeinek fejlesztéséhez, a motivációhoz tartalmaz verseket, mondókákat és izgalmas játékokat. A grafomotoros képességek, az artikuláció és a helyes ejtés fejlesztését segítő mondókák, nyelvtörők gyűjteménye valamennyi pedagógus számára hasznos lehet.

A manókertek titka

A manók és a tündérek kétségbeesetten tapasztalják, hogy azok az állatok, akiket szeretettel vettek pártfogásukba, megbetegedtek. Szinte azonnal kiderítik, hogy csakis az ember lehet a hibás, aki permetszereket szórt a növényekre… A mese folytatódik, és olyan tudást nyújt a gyermekeknek, amely természetessé és magától értetődővé teszi, hogy környezetünkre vigyáznunk kell.

A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

title×

text

okmégse

title×

text

ok