Pedellus Könyvek

Legyen játék a tanulás!

=

Kezdőlap > Iskola-előkészítő > Motoros képességek

Motoros képességek

    Amiért ezt Önnek ajánljuk:
  • Hasznos, bevált kiadványok olyan szülőknek, akik információkat szeretnének kapni a motoros képességekről és fejlesztési lehetőségeikről.
  • Szerzőink, munkatársaink olyan szakemberek, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek a prevenció (megelőzés) és a korrekció (problémák kezelése) területén.
  • Változatos, játékos, differenciált gyakorlataink minden részterületet és képességi szintet lefednek, így biztosítják az átfogó, komplex fejlesztést.

A kiadványokról:Az iskolaérettséghez az Ön gyermekének számos motorikus vagyis mozgásos képességet kell megfelelő szinten elsajátítania. Ha fejletlenek, pontatlanok a nagymozgások (pl. járás, futás, ugrás, dobás), akkor akadályozni fogják a kis- vagy finommozgások (pl. írás, rajzolás, kézimunka) fejlődését is. A problémák innen csak halmozódhatnak, mert a finommozgások fejletlensége legtöbbször a vizuális észlelés hiányosságaival jár együtt. Sőt a nehézségekkel küzdő gyermekeknél gyakori lehet az iránytévesztés, az oldalak felcserélése és a térben való elhelyezkedés zavara. Valamennyi felsorolt zavar kezelhető, de meg is előzhető! Válassza kiadványainkat, hogy ne az iskolai kudarcok és nehézségek határozzák meg gyermeke későbbi életét!

Érdekli mit fejleszthet ezekkel?

Játékos vonalvezetés sorozat

A sorozat füzetei az írásmozgás és szem-kéz koordináció fejlesztését szolgálják. Gyakoroltatják a kis és nagy felületek színezését, a különböző vonalak alakítását ráírással, a vonalvezetést, a mérethű másolást és a tükrözést. A feladattípusok vidám, színes képekbe épülnek be, amelyek a gyermekek által kedvelt témákat (közlekedés, cirkusz, élet vidéken, vidám vadnyugat, a jég és a manók világa) dolgoznak fel. A sorozat elemei az óvodásokon kívül hasznos segítőtársai lehetnek azoknak az elsősöknek is, akik kicsit lemaradtak a fejlődésben, az írástanuláshoz szükséges készségek és képességek megszerzésében.

Az eredményes iskolakezdésért 2.

A sorozat második kötetében kaptak helyet azok a feladatok, amelyek az írásmozgás fejlesztését teszik lehetővé. A gyermekek elsősorban a különböző betűelemek alakítását gyakorolhatják ráírással, hiányos rajzok kiegészítésével, másolással, vonalközbe helyezéssel.

Az óvodáskorú gyermek megismerése és fejlesztése

A sorozat az óvodáskorú gyermekek teljes körű megismeréséhez és tudatos fejlesztéséhez kínál segítséget. A kötetek az elméleti háttér bemutatása után olyan módszereket és eszközöket ismertetnek, amelyek lehetővé teszik a gyermekek életkornak leginkább megfelelő, pszichológiai vizsgálatokkal igazolt és támogatott fejlesztését. A sorozat tizenegy kötetből áll, melyek közül hat a megismerést, négy a fejlesztést szolgálja. Egy kötet az iskolaérettség vizsgálatával foglalkozik. A megismerésre vonatkozó elmélet rövidített változatát a fejlesztő kötetek is magukba foglalják, hogy könnyebb legyen a kialakított rendszerben tájékozódni.

Ugróiskola - Szemezgető

A kiadvány a tanulást alapozó képességterületek fejlesztéséhez tartalmaz verseket, meséket, mondókákat, nyelvtörőket és izgalmas játékokat, amelyeket a gyermekek lerajzolhatnak, mondogathatnak, mozgással kísérhetnek vagy eljátszhatnak.

Vonalkalandor

Kiadványunkat az iskolába készülő óvodásoknak és az első osztályosoknak készítettük azzal a céllal, hogy írásmozgás és szem-kéz koordinációjukat fejlesszük. A vidám, színes rajzok a gyermekekhez közel álló, mesés szereplőkkel népesítik be az oldalakat. A gyakorlás így sokkal szórakoztatóbb, miközben kialakul a betűk és számok írásához szükséges rutin.

895 Ft

title×

text

okmégse

title×

text

ok